42. THẰNG NGỐC ĂN (trái) THỊ
Có một anh chàng ngốc dẫn vợ đi thăm nhạc phụ, nhạc phụ thết tiệc tại nhà khoản đãi, trên bàn bỏ một dĩa trái thị còn sống chưa chín, chàng ngốc cầm lên ăn luôn cả vỏ.
Bà vợ trong buồng nhìn thấy, vừa phàn nàn vừa thở dài, nói : “Khổ ạ, khổ ạ !” (hàm ý là tôi gặp phải mệnh khổ nên làm vợ một người như thế ?!)
Anh chàng ngốc bên ngoài nghe như thế, lên tiếng nói:
- “Trái thị nầy đắng ơi là đắng, chỉ có chát một chút mà thôi”.
(Hoa Diên Thú Lạc Đàm Tiếu Tửu Lệnh)

Suy tư 42 :
Ở đời có ba cái khó chịu: một là vợ dại trong nhà, hai là đi cày mà trâu đi chậm, ba là làm rẫy phát nương mà cái rựa bị cùn, đây là ba cái khó chịu nhất của người đàn ông.
Và cái khó chịu của người đàn bà chính là có đàn ông dại trong nhà, tức là lấy phải một ông chồng ngốc nghếch không biết lịch sự xã giao, không biết trời cao đất thấp là gì, đúng là “cục nợ” của người vợ vậy.
Nhưng có ông chồng khờ xem ra cũng là hạnh phúc hơn là có ông chồng “láu cá” tứ đổ tường, loại ông chồng này thường hay dối vợ để đem tiền lương đi nhậu cà phê ôm, đem tiền đi nướng vào những đám đỏ đen cờ bạc; loại ông chồng này thường hay rượu chè say sưa lè nhè chửi vợ đánh con.v.v...
Như vậy, có một ông chồng khờ người vợ có thể an tâm sống qua ngày đoạn tháng, nhưng nếu chồng “láu cá” thì bà vợ sẽ khổ tâm hơn cả ông chồng có vợ dại trong nhà vậy...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

---------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info