25. Khả năng tìm được Thiên Chúa và làm cảm động Thánh Tâm của Ngài không phải lời cầu nguyện thật dài, nhưng là cầu nguyện với lòng nhiệt tâm yêu mến.

(Thánh Louis Grignion of Montfort)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa, trong "Cách ngôn thần học tu đức"

---------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholicnews.com
http://nhantai.info