Hôm thứ Năm 26/10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp video cho những người tham dự Tuần Xã Hội lần thứ 48 của người Công Giáo Ý đang nhóm họp tại thành phố Sardinia thuộc giáo phận Cagliari.

Trong thông điệp dài, Đức Giáo Hoàng tập trung vào phẩm giá của lao động và tầm quan trọng của việc đặt con người, chứ không phải lợi nhuận, ở trung tâm của tất cả các hệ thống kinh tế.

Đức Thánh Cha đã nhắc rằng trong Kinh Thánh, có nhiều người được xác định bởi các loại công việc họ làm - như nông dân và ngư dân, những người thợ mộc hoặc những người quản lý. Ngài nói Thiên Chúa kêu gọi chúng ta thông qua việc làm của chúng ta để đưa kỹ năng và tài năng của chúng ta vào việc phục vụ công ích.

Đức Thánh Cha đã đề cập đến các loại ngành nghề khác nhau, bao gồm cả những nghề làm thoái hóa, làm nhục hoặc khai thác con người thông qua chế độ nô lệ, buôn bán vũ khí, thị trường chợ đen, hoặc những công việc bấp bênh làm ngày nào biết ngày ấy.

Ngài kể lại những mẫu đối thoại của mình với rất nhiều người sống trong nỗi lo sợ mất việc làm. Đức Thánh Cha nhận xét rằng tình cảnh bấp bênh như vậy là “vô luân” vì nó “giết chết” nhân phẩm của con người, gây thiệt hại sức khỏe của họ, gia đình họ và toàn bộ xã hội.

Ngài cũng đề cập đến những người phải làm việc trong những điều kiện nguy hiểm hoặc không lành mạnh, phải đối diện thường xuyên với cái chết và thương tích. Ngài bày tỏ tình liên đới của mình với tất cả những ai đang thất nghiệp hoặc thiếu việc làm và đang mất đi dần niềm hy vọng tìm kiếm được một công việc tử tế và chắc chắn.

Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng hệ thống kinh tế toàn cầu ngày nay tập trung vào việc bảo vệ mức tiêu dùng chứ không phải nhân phẩm của dân chúng hay môi trường sống.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã nói đến những dấu chỉ hy vọng thể hiện nơi những người tìm kiếm những cách thức tạo ra những điều kiện làm việc tốt hơn và tin tưởng hơn, cũng như những mối quan hệ tôn trọng tại nơi làm việc. Những đổi mới công nghệ phải được đưa vào phục vụ người dân và không thể bị coi là một thứ quyền lực kinh tế trong tay những người có quyền thế.