Những cấu trúc, Hội đồng và các phòng thư ký khơi dậy những sự tranh cải vô tận.

COLOGNE- Ðức(Zenit. org). - Hồng Y Joachim Meisner thúc giục những người làm việc trong các cơ chế Giáo hội Công giáo trở về với một "sự gặp gỡ với con người Chúa Kitô" và cảnh cáo rằng chế độ quan liệu trong Giáo hội có nguy cơ làm mờ đi đức tin.

Tổng giám mục Cologne đưa ra những nhận xét của ngài trong một cuộc phỏng vấn phổ biến ngày 5/10. trong tờ báo Die Tagespost.

Ngài giải thích những sự chỉ trích ngài đã làm trong cuộc hợp cuối cùng của hàng giám mục German, liên quan tới những cơ chế quan liêu trong Giáo hội. Bài giảng của ngài trong buổi hợp khoáng đại các giám mục đã làm bung ra một sự tranh cải sôi nổi.

Hồng Y Meisner công kích những "cấu trúc, những ủy ban, những qui chế và những văn phòng thư ký" bên trong Giáo hội, mà ngài nói có nguy cơ "làm rối ren đức tin. "

"Có một sự kiên quyết và chứng từ tích cực lớn của đức tin trong các hiệp hội Công giáo, " ngài nói với Die Tagespost. " Dầu sao, đó cũng là trường họp làm nền tảng cho sự phổ biến những ngọn lửa ngờ nghệch [những tranh cải vô cùng]. Chúng là những sự phát triển gây lo lắng, trước những sự đó chúng tôi các giám mục không thể nhắm mắt. "

Tổng giám mục Cologne, mà trong bài giảng của ngài đã diễn tả quan tâm về sự yếu kém đức tin của những người cọng tác giáo dân trong Giáo hội, nói với tờ báo rằng tôi không chỉ trích một người nào nhưng chỉ "những sự kiện đã được tuyên bố. "

Khi qui chiếu về công tác các giáo lý viên, hồng y giải thích rằng ngài biết nhiều nhà giáo dục " quyết tâm dâng hiến một chứng từ nhất quán, dựa trên sự hiểu biết đặt nền tảng trong đức tin. "Dầu sao, cũng có những kinh nghiệm tiêu cực, chúng là "những trường hợp nhiều hơn là thỉnh thoảng xảy ra, " ngài nói thêm.

"Chối bỏ những sự kiện này sẽ là trốn khỏi sự thực tế, " hồng y nhấn mạnh.
Ngài nói thêm: ‘Bài gảng của tôi đã tìm và đang tìm chỉ ra những vấn đề các giám nục phải đương đầu và chúng ta phải tự hỏi làm sao chúng ta có thể góp phần tìm ra một giải pháp. "