Feb. 15 (CNA/CWNews.com) - Nhân dịp ngày lễ kỷ niệm một năm ngày qua đời của Sơ Lucia, Đức Hồng Y Meisner ở Cologne là người có nhiều mối thâm tình với Sơ, đã nói về Sơ trên Đài Radio Vatican.

Sơ Lucia là một trong ba chứng nhân về những cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima, là một nữ tu “có đầy lương tri và hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa.” Sơ Lucia qua đời cách đây một năm tại Tu Viên Carmen ở Coimbra. Cùng với hai trẻ là Francisco và Jacinta Marto, Lucia đã được chứng kiến những cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Hai trẻ Francisco và Jacinta đã qua đời sau đó một thời gian chỉ có một mình Lucia sống sót cho tới 97 tuổi. Francisco và Jacinta đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II tuyên phong Chân Phước trong năm 2000. Đức Hồng Y Meisner đã có nhiền lần tiếp xúc với Sơ Lucia, nên hôm nay chia sẻ những kỷ niệm của Sơ Lucia với Đài Radio Vatican.

Ngài nhớ lại hình ảnh của Sơ Lucia, như là một nữ tu rất đơn sơ. Sơ là ngưới quản lý của tu viện. Sơ rất vui tánh, đầy lương tri và hoàn toàn tin tưởng vào Chúa.” Nhớ lại lần cuối cùng đến thăm Sơ ba năm trước đây tại Fatima, ngài mang đến cho Sơ một áo tu màu trắng, quà của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II. Khi trao cho Sơ thì Sơ đã cầm lấy và nói:” Ước gì Đức Thánh Cha đến đây với chiếc áo này thì quý biết mấy.” Sơ Lucia qua đời vào năm 2005 thọ 97 tuổi.

Giáo Hội cử hành lễ kính Chân Phước Francisco và Jacinta vào ngày 20 tháng 2. Chù nhật ngày 19 tháng 2 hài cốt của Sơ Lucia sẽ được chuyển đến Vương Cung Thánh Đường Fatima. Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài EWTN.