Tin Colonia (Apic 7/01/2005) - Giảng trong thánh lễ Hiển Linh vào đầu năm 2005, trong Nhà Thờ Chánh Tòa Tổng Giáo Phận Colonia, Ðức Hồng Y Joachim Meisner đã so sánh việc phá thai ngày nay với việc vua Herode đã ra lệnh giết chết những trẻ em vô tội ngày xưa. Ðức Hồng Y đã nói như sau: "Trước hết, Vua Herode, đã ra lệnh giết những trẻ nhỏ tại Bêlem, rồi những vị lãnh đạo khác nữa trong lịch sử, chẳng hạn như Hitler và Staline, đã ra lệnh tiêu diệt hàng triệu người, và ngày hôm nay, trong thời đại chúng ta, con số những trẻ em chưa sinh ra mà đã bị giết chết lên đến hàng triệu"... Ðức Hồng Y quả quyết rằng: "Việc phá thai và việc làm cho chết êm dịu, là những hậu quả của một thái độ kiêu ngạo nổi loạn chống lại Thiên Chúa".

Trước quả quyết mạnh mẽ như trên, Vị chủ tịch Hội Ðồng Trung Ương những người Do thái sinh sống tại Ðức, Rabbi Paul Spiegel, đã phản ứng và nói rằng: "khi so sánh những hành động phá thai với những tội ác chống nhân loại, Ðức Tổng Giám Mục Colonia đã xúc phạm đến hàng triệu nạn nhân của các lò sát sinh... Ðã có những nhân vật thuộc lãnh vực sinh họat công khai đã phải từ chức vì những lời tuyên bố như vậy." Ðáp lại, Ông Manfred Becker-Huberti, người phát ngôn của Tổng Giáo Phận Colonia, giải thích rằng: "Ðức Hồng Y đã nói đến tội ác phá thai trong tương quan với những tội ác to lớn nhất của lịch sử. Ngài không làm mất danh dự của người Do thái, nhưng chỉ tố cáo những tội ác của lãnh tụ Hitler và của Staline."