(Köhn)
Đức Hồng Y Joachim Meisner
Đức Hồng Y Joachim Meisner, Tổng Giám Mục Köhn, đang chịu nhiều sóng gió chỉ trích sau khi ngài đưa ra một bản chỉ dẫn dành cho ban giám hiệu các trường học tại Đức nhằm uốn nắn việc tham dự của các vị này trong các buổi lễ liên tôn.

Trong tư cách là chủ tịch ủy ban Phụng Vụ thuộc Hội Đồng Giám Mục Đức, Đức Hồng Y Joachim Meisner đã soạn thảo một bản quy tắc như một phương thế bảo tồn sự toàn vẹn của đức tin Công Giáo, và nhất là tránh cho thế hệ trẻ ấn tượng cho rằng đạo nào cũng như đạo nào.

Những người phê bình ngài thì cho rằng chính sách của ngài là một sỉ nhục cho các tôn giáo khác, và trái với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI kêu gọi đối thoại giữa các tôn giáo với nhau.

Lale Akgun, người cầm đầu ủy ban quốc hội về Hồi Giáo sự vụ thuộc đảng Dân Chủ Xã Hội là người chống đối mạnh nhất chính sách của Đức Hồng Y. Ông này kêu gọi ban giám hiệu các trường Công Giáo chống lại chính sách của ngài.

Tuy nhiên, một số nhà lãmh đạo các tôn giáo khác lại cũng muốn có sự bảo tồn tôn giáo mình trong các buổi lễ liên tôn. Mounir Azzaoui, phát ngôn viên Hội Đồng Hồi Giáo Đức, nói với tờ Deutsche Welt là ông ta chống lại các buổi lễ pha trộn giữa Công Giáo và Hồi Giáo. Michael Fürst, phát ngôn viên của Do Thái Giáo thì cho rằng học sinh Do Thái không được tham dự các buổi lễ kêu cầu đến Chúa Ba Ngôi.