Thư của ĐHY Joachim Meisner viết từ Rôma

(TGP Köln, nơi tổ chức ĐHGT-2005)

Rôma - Köln - 05.4.2005 - Tôi muốn dâng ước nguyện của Văn Phòng Tổ Chức ĐHGT-2005 trước linh cửu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đang được quàn trong đền thờ Thánh Phêrô và xin Ngài chúc lành cho sự chuẩn bị ĐHGT của chúng ta.

Ngày hôm qua trọng đại sảnh Clementina trước linh cửu c ủa ĐGH tôi đã cầu nguyện trong một tiếng đồng hồ, lúc ấy trong tâm tư tôi liên tưởng ngay đến ĐHGT-2005: Đức Giáo Hoàng đã mời gọi Giới Trẻ Thế Giới về Köln tham dự vào tháng 8.2005. Bây giờ Ngài đã về trời hưởng phúc thiên đàng và để lại vị giám mục Köln và các giới trẻ lẻ loi một mình ở lại. Khi các Thánh đã lên trời thì cường độ giúp đỡ và tầm nhìn của các ngài mở rộng ra thêm, điều này làm cho tôi tìm được nguồn an ủi và yên lòng. Tôi nghĩ rằng từ thiên quốc Đức Thánh Cha cũng đang lo lắng cho việc tổ chức ĐHGT tốt đẹp như ngài mong muốn.

Khi mọi người rước linh cửu của ĐGH vào đền thờ Thánh Phêrô với đoàn người đông đảo lên đến hằng trăm ngàn tại quảng trường, nhất là nhiều giới trẻ hiện diện tiễn đưa ngài, thì sau đó nhiều vị Hồng Y đã nói với tôi: „Mọi người chúng tôi sẽ mang nhiều giới trẻ đến Köln tham dự, phải nhiều hơn khi ĐGH còn sống nữa. Bởi vì giờ đây những người Kitô hữu trẻ đang in dấu chân trên toàn địa cầu bằng cách bước vào các nguyện đường tại địa phương để cầu nguyện cho ngài, như vậy Giới Trẻ Thế Giới sẽ hoàn thành tốt đẹp nguyện vọng của vị Cha Chung, cách thức tốt nhất là sẽ lên dường đến Köln.“

Tôi rất tin tưởng vào vị Tân Giáo Hoàng sẽ dùng cơ hội này làm chuyến công du đầu tiên đến Köln. Thật sự không có phương cách nào đẹp hơn cho vị Tân Giáo Hoàng bằng cuộc hội ngội với Giới Trẻ thế giới tại ĐHGT, chính nơi đây ngài sẽ nhìn thấy sự sống động của Giáo Hội hoàn vũ và đó là một nhu cầu mục vụ quan trọng nhất.

Tôi mời gọi tất cả nhân viên và những người đang cộng tác cho việc chuẩn bị ĐHGT cầu nguyện thật nhiều cho các Hồng Y với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần sẽ bầu được Đấng Kế Vị Thánh Phêrô trong thời gian tới mà Thiên Chúa muốn cho thời đại chúng ta.

(Mục Vụ Giới Trẻ VN tại ĐHGT-2005, www.DHGT-2005.net)