Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.4/29/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu


23. Thân xác không có linh hồn thì không thể sống, linh hồn không cầu nguyện thì nhất định sẽ chết và sẽ sình lên hôi thối.

(Thánh Gioan Kim Khẩu)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

See Also

4/29/2017
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa (CN 3 PS)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/29/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/28/2017
Đồng hành với Chúa trong cuộc đời
Lm Đan Vinh
4/27/2017
Trên đường Em-mau
Lm Jude Siciliano OP
4/27/2017
Cần Chúa giải phóng
Lm GB Nguyễn Minh Hùng
4/26/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/26/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/25/2017
Hai môn đệ và Chúa Phục Sinh trên đường Emmaus
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
4/24/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/24/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/24/2017
Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
4/24/2017
Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A
LM. Anthony Trung Thành
4/21/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/21/2017
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa (CN 2 PS)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/21/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/21/2017
Cùng Chúa Phục Sinh mang lại niềm tin yêu cho tha nhân
Lm Đan Vinh
4/21/2017
Lòng Thương Xót của Chúa
Lm. Jude Siciliano, OP
4/20/2017
Suy niệm Chúa Nhật II phục Sinh 2017
LM. Anthony Trung Thành
4/20/2017
Tin là hồng ân
Lm. Vũ Xuân Hạnh
4/19/2017
Bí tích của Lòng Thương Xót
Lm JB Nguyễn Minh Hùng