Đức Hồng Y Stanislaw Rylko
Hôm 28 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Stanislaw Rylko làm Giám Quản Đền Thờ Đức Bà Cả. Đây là một trong 4 đại đền thờ ở Rôma.

Đức Hồng Y Rylko, người Ba Lan, năm nay 71 tuổi, sẽ thay thế cho Đức Hồng Y Santos Abril y Castelló, 81 tuổi, từng là Giám Quản Đền Thờ Đức Bà Cả kể từ năm 2011.

Đức Hồng Y Rylko đã được chính Đức Gioan Phaolô II, lúc bấy giờ là Tổng Giám Mục Kraków, phong chức linh mục vào năm 1969.

Năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm cha Rylko làm thư ký Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân và năm sau đó, ngài được tấn phong giám mục.

Năm 2003, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân, và Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 tấn phong Hồng Y cho ngài vào năm 2007.

Đức Hồng Y Rylko là người có công rất lớn trong việc tổ chức thành công các Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.

Với việc thành lập Thánh Bộ Giáo dân, gia đình và cuộc sống, gần đây, Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân không còn tồn tại kể từ ngày 01 tháng 9 vừa qua, và Đức Hồng Y Rylko đang chờ một nhiệm vụ mới.