Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp sáu tân đại sứ đến trình quốc thư hôm 15 và kêu gọi họ cổ vũ bất bạo động, là chủ đề của thông điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2017 của ngài.

“Bất bạo động là một ví dụ điển hình của một giá trị phổ quát, tìm thấy sự viên mãn trong Tin Mừng của Chúa Kitô, nhưng cũng là một phần trong các truyền thống tâm linh cao quý và cổ kính khác” Đức Giáo Hoàng đã nói như trên với các tân đại sứ đến từ Burundi, Fiji, Mauritius, Moldova, Thụy Điển, và Tunisia .

Ngài nói tiếp:

“Thế giới như thế giới của chúng ta đây, được đánh dấu thật đáng buồn bằng các cuộc chiến tranh và vô số các xung đột, chưa kể đến tình trạng bạo lực lan rộng hiển nhiên dưới nhiều cách thế khác nhau trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Trong một thế giới như thế, lựa chọn bất bạo động là một lối sống ngày càng cần thiết khi thực thi trách nhiệm ở mọi cấp độ, từ giáo dục gia đình, các cam kết xã hội và dân sự, cho đến các hoạt động chính trị và quan hệ quốc tế”

Bất bạo động, theo Đức Giáo Hoàng, “không phải là hèn yếu hoặc thụ động; trái lại nó bao hàm một sự cứng rắn, một lòng can đảm và khả năng đối mặt với các vấn đề và các cuộc xung đột với một trí tuệ trung thực, thực sự tìm kiếm thiện ích chung trên tất cả các lợi ích phe phái, hay các ý thức hệ về kinh tế và chính trị. “

Ngài nói thêm:

“Trong suốt thế kỷ qua, hoen ố bởi các cuộc chiến tranh và diệt chủng ở mức độ chưa từng có, chúng ta đã vẫn tìm thấy những ví dụ nổi bật trong đó bất bạo động, khi được chấp nhận với một niềm xác tín và được thực hành nhất quán, có thể mang lại các kết quả đáng kể như thế nào trên các bình diện xã hội và chính trị.”

Đức Thánh Cha kết luận:

“Đây là con đường phải theo đuổi ngay bây giờ và trong tương lai. Đây là con đường hòa bình. Không phải thứ hòa bình được công bố trên môi miệng mà không có trong thực tế vì sự theo đuổi các chiến lược thống trị, được hỗ trợ bởi các chi tiêu tai tiếng cho chiến tranh, trong khi rất nhiều người phải thiếu thốn những nhu cầu trong cuộc sống.”

Source: Catholic World News - Cultivate peace by promoting nonviolence, Pope tells ambassadors