Thể Thao và Du Lịch, phục vụ cho sự hiểu biết, văn hóa, phát triển

VATICAN: - "Thể thao và du lịch: hai sức mạnh quan trọng phục vụ sự hiểu biết nhau, văn hóa và phát triển các nươc" :sau đây là sứ điệp 2004 của Đức Gioan Phaolô II gởi cho Ngày thế giới Du Lịch do Liên Hiệp Quốc ấn định vào ngày 27/9.

1. Nhân dịp Ngày thế giới du lịch năm nay, sẽ cử hành ngày 27/9 sắp tới, tôi vui mừng ngõ lời với tất cả những người phục vụ trong lãnh vực sinh hoạt nhân bản này, với mục đích trình bày môt số suy tư làm sáng tỏ những phương diện tích cực của ngành du lịch.

Như tôi đã có dịp nhấn mạnh trong những hoàn cảnh khác, hiện tượng này trên thực tế góp phần tăng trưởng những tương quan giữa những con người và các dân tộc, và khi với tính chân tình, tôn trọng và liên đới thì nó biểu thị một cánh cửa rộng mở trên hòa bình và trên sự sống chung hài hòa.

Trên thực tế, nhiều hoàn cảnh bạo tàn mà nhân loại phải chịu đựng ở thời đại chúng ta, có nguồn gốc trong sự không hiểu biết và cũng trong sự khước từ các giá trị và căn tính của những nền văn hóa của người khác.

Do đó Ngày thế giới Du Lịch không những cống hiến một cơ hội mới để khẳng định sự đóng góp tích cực của ngành du lịch cho việc xây dựng một thế giới công bình và hòa bình hơn, mà còn là dịp để suy nghĩ về những điều kiện cụ thể mà ngành du lịch được quản lý và đem ra thực hành.

Về bấn đề này, Giáo Hội không thể không đề nghị lại hạt nhân trung tâm của cái làm nên quan điểm của Giáo hội về con người và lịch sử. Thật vậy, nguyên lý tối cao phải quản trị sự sống chung con người là sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người, với tư cách là con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và, như vậy với tư cách là người anh em phổ quát.

Nguyên lý này phải hướng dfẫn tất cả sinh hoạt chính trị và kinh tế, như Học thuyết xã hội của Giáo đã làm nổi bật, và như vậy linh hứng cho sự sống chung văn hóa và tôn giáo.

2. Năm nay, chủ đề của Ngày này là "Thể thao và du lịch: hai sức mạnh quan trọng phục vụ sự hiểu biết nhau, văn hóa và phát triển các nước". Thể thao và du lịch qui chiếu trước hết tới thời gian rảnh rỗi, trong đó khuyến khích những sinh hoạt giúp sự phát triển thể lý và thiêng liêng. Cũng có nhiều hoàn cảnh mà du lịch và thể thao nối kết với nhau cách đặc biệt và ảnh hưởng đến nhau, nghĩa là khi thể thao biến đổi, cách chính xác, thành mục đích quyết định để du hành trong xứ cũng như ra nước ngoài.

Trên thực tế, khi thể thao và du lịch kết hợp chặt chẽ trong những biến cố thể thao lớn với những nước môt vùng hay cả thế giới tham gia, như dịp Thế Vận Hội, là những Đại hội không nên khước từ ơn gọi cao cả của mình là thắp lên ngọn lửa những lý tưởng sống chung, hiểu biết, tình bạn. Điều này cũng áp dung cho nhiều trường hợp ít ngoạn mục hơn, như những sinh hoạt thể thao trong giới học đường hay sinh hoạt thể thao nơi làng xã hay địa phương

Trong những trường hợp khác, thực hiện một môn thể thao quyết định là chính điều bắt buộc phải lên chương trình cho một cuộc hành trình hay những kỳ nghĩ hè. Nghĩa là thể thao là một hiện tượng liên quan tới những vận động viên cấp cao, những ê-kíp của họ, và những người nâng đỡ họ, cũng như những câu lạc bộ xã hội khiêm tốn, cũng như nhiều gia đình, những thanh niên và thiếu nhi, và sau hết là những người lo cho việc luyện tập thể lý là một mục đích quan trọng cho những cuộc du ngoạn của họ.

Và vì đó là môt sinh hoạt nhân bản bao hàm nhiều người, người ta đứng lấy lám lạ là mặc dầu sự cao thượng của những mục đích được rêu rao, nhưng trong nhiều trường hợp cũng bi len lỏi vào những lạm dụng hay những lệch lạc.Giữ những hiện tượng khác, người ta không thể không biết sự buôn bán quá lố, sự tranh tài hiếu chiến, sự bạo tàn chống lại con người và sự vật, cho tới chỗ làm hạ giá mội trường và xúc phạm đến căn tính văn hóa của người đón tiếp.

3. Muốn làm rạng rỡ sự sống kitô hữu, thánh tông đồ Phaolô đề nghị với các kitô hữu thành Corintô hình ảnh người lực sĩ, như là một gương sức mạnh và tính kiên nhẫn (x. 1 Co 9,24-25). Trên thực tế, sự thực hành thể thao chính đáng phải đi kèm theo sự tiết độ, và sự giáo dục bỏ mình; rất thường điều này đòi hỏi một tinh thần tốt đồng đội, những thái độ kính trọng, sự đánh giá các đức tính của kẻ khác, sự lương thiện trong cách chơi, và lòng khiêm nhượng nhận biết những hạn chế của mình. Sau cùng, thể thao, đặc biệt đến những hình thức ít được tranh tài hơn, mời gọi phải được vui tươi và chung sống hữu nghị.

Người kitô hữu cũng có thể gặp được trong thể thao môt sự giúp đỡ để phát triển các nhân đức nồng cốt (nhân đức trụ) -khôn ngoan, công bình, hùng dũng và tiết độ -trong sự chạy đua để đạt triều thiên "không hư nát", như thánh Phaolo đã viết.

4. Chắc chắn, ngành du lịch đã thúc đẩy mạnh mẽ đến thể thao. Những tiện nghi mà nó cống hiến, kể cả những sinh hoạt đa dạng nó cổ võ hay ủng hộ bằng chính sáng kiến của nó, trên thực tế đã gia tăng con số những người ưa thích thể thao hay thực hành thể thao trong lúc rảnh. Như vậy, nhân số những dịp gặp gỡ giữa các dân tộc khác nhau và các nền văn hóa khác nhau, trong một bầu khí thông cảm và hài hoà.

Do đó tôi muốn mạnh mẽ khuyến khích đừng quên sự chú ý cần thiết đến những lệch lạc vẫn tiếp tục xảy ra, với một hy vọng đổi mới, nên cổ võ một thể thao bảo vệ người yếu sức và không loại trừ ai, giải thoát những thanh niên khỏi những cạm bẩy của nạn kỳ thị và vô tư, và khơi dậy trong họ một cảm giác tranh đua lành mạnh, một thể thao phải là một nguyên tố giải phóng trong những quốc gia nghèo nhất, và giúp tẩy sạch sự bất khoan dung và xây dựng một thế giới huynh đệ hơn và liên đới hơn, một nền thể thao góp phần làm yêu đời, giáo dục biết hy sinh, tôn trọng và trách nhiệm, và dẫn tới sự khai khẩn giá trị của mỗi con người (Jubilé des sportifs, 29 oct.2000, n.3)

Qua những nhận xét này, tôi mời những người liên hệ với thể thao trong khuôn khổ du lịch, và dĩ nhiên, những nhà thể thao và tất cả những người thực hành thể thao khi họ du ngoạn, tiếp tục cam kết hầu đạt tới những mục tiêu cao thượng này, và tôi cầu xin những phúc lành dồi dào của Thiên Chúa xuống trên mỗi người nơi họ

Lễ Hiện xuống tại Vatican 30/5/2004

Jean-Paul II