(Tucson Arizona, CNS 10/6/2004). Vài năm trước đây khi cha Daniel Rolland thuộc dòng Đa Minh giới thiệu ngài là linh mục trong một đại hội những nhà ảo thuật tại New York nhiều người tỏ ra rất kinh ngạc, trong khi đó các ảo thuật gia khác tham gia trong đại hội thì hỏi ngài là thuộc “môn phái” nào Wiccan hay Druid?

Cha Daniel, 39 tuổi, cha phó nhà thờ Thánh Thomas More ở Newman Center, Tucson cười khúc khích khi nhớ lại chuyện này. Wiccan hay Druid là hai hệ thống niềm tin ngoại giáo thuộc loại “khoa học thần bí” mà những người tin theo thường làm những trò ảo thuật. Cha Daniel nhận xét rằng có nhiều người nghĩ rằng những trò ảo thuật có lẽ không thích hợp với một linh mục và đôi khi có vẻ là tà giáo.

Tuy nhiên, ngài đã học những trò ảo thuật này từ năm lên 8 tuổi và những trò ảo thuật điêu luyện của ngài đã cuốn hút được rất nhiều người trẻ trong phần vụ tuyên úy ngài đang đảm nhiệm tại Đại Học Arizona. Các sinh viên thường bị cuốn hút trước những trò ảo thuật điêu luyện mà ngài thường biểu diễn cho họ trong các buổi cắm trại và trong các sinh hoạt thanh niên Công Giáo. Anh chị em giáo dân trong giáo xứ Thánh Thomas More nhận xét cha Daniel là một người có tâm hồn quảng đại, vui vẻ và lôi cuốn được thiếu nhi và thanh niên.

Ngài thực hiện một chương trình gọi là “Trò ảo thuật tinh thần của cha Daniel”. Chương trình này kéo dài 90 phút mang tính chất vừa truyền giáo vừa giải trí. Ngài đã biểu diễn chương trình này tại nhiều giáo xứ ở Arizona.