Chúa Nhật ngày 15 tháng 5 năm 2016 - Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, các bạn sinh viên Công Giáo Nam Định đã có những việc làm thật ý nghĩa để hưởng ứng thông điệp “Laudatu si” của Đức Giáo Hoàng Phanxico với lời mời gọi: “Hãy chăm sóc trái đất – Ngôi nhà chung của chúng ta”.

Hình ảnh

Mở đầu chương trình là nghi thức chúc lành lên đường tại quảng trường Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình giáo xứ Nam Định. Sau đó, gần một trăm bạn sinh viên trong trang phục mầu xanh do cha Phanxico Xavie Trần Truyền Giáo – Phó xứ Nam Định làm trưởng đoàn, đã cùng nhau đạp xe đạp từ nhà thờ lớn Nam Định tới Vương Cung thánh đường Sở Kiện.

Tại đây, các bạn thảo luận, học hỏi về thông điệp và đã có những cử chỉ, việc làm thiết thực là lan tỏa ra xung quanh nhà thờ, nhà xứ và những con đường lân cận để tổng vệ sinh cho sạch đẹp. Một số bạn thì chăm sóc cho cây xanh…

Sau đó các bạn đã hành hương mười điểm nơi dấu tích các thánh tử đạo. Kêt thúc chương trình là thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường. Cuối cùng là nghi thức sai đi.