Hà nội – Hôm qua, ngày 21 tháng 06 năm 2015, vào lúc 16h30, Giáo xứ Nam Định đã trao thánh giá đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà nội năm 2015 cho giáo xứ Bảo Long.

Hình ảnh

Chủ sự nghi thức trao thánh giá do cha xứ Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh - Quản Hạt miền Nam Định. Sau khi làm nghi thức trao nhận và tôn vinh Thánh giá như chương trình của ban giới trẻ giáo phận mời gọi, phái đoàn giáo xứ Bảo Long do cha Giuse Phạm Minh Triệu dẫn đầu đã hân hoan rước thánh giá về giáo miền của mình.

Với ý thức lời Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II nhắn nhủ các bạn trẻ: “Các con hãy mang cây Thánh Giá này đi qua mọi đất nước trên địa cầu. Cây Thánh Giá là dấu hiệu tình yêu Chúa Giêsu Kitô cho con người và hãy loan truyền: chỉ qua sự chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô chúng ta mới tìm được ơn cứu độ” là các bạn làm sống lại một cách nào đó điều Giáo Hội sơ khai đã làm, vì Giáo Hội sơ khai đã vui mừng sai nhiều con cái đến với các dân tộc để giúp đỡ các anh chị em trong đức tin hoặc những ai chưa nhận biết Đức Kitô. Giáo xứ Nam Định đã tận dụng trong ba ngày thánh giá hiện diện trong giáo miền để luân chuyển đi các họ với mong ước thánh giá đi đến đâu sẽ đem lại ơn phúc cho nơi đó.

Không chỉ riêng giới trẻ, nhưng là mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ đã hân hoan nô nức trong viêc đón rước và cung nghinh Thánh Giá.

Quả thực Thánh Giá Chúa Kito, nguồn ơn cứu độ trần gian đi đến đâu là đem ơn phúc đến đó, làm cho noi đó được sống lại với sức sống dồi dào, mạnh mẽ.