Giáo Lý Viên - Huynh Trưởng Giáo Xứ Nam Định Mừng Lễ Quan Thày.

Hà nội - ngày 24 tháng 06 năm 2016, Giáo Lý Viên Giáo Xứ Nam Định Mừng Lễ Quan Thày sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả.

Xem Hình

Thánh lễ được tổ chức vào lúc 18h30 tại nhà thờ lớn Nam Định. Chủ tế thánh lễ do cha phó Phanxico Xavie Trần Truyền Giáo, cùng với sự hiện diện của anh Anh chị Giáo Lý Viên - Huynh Trưởng, các bạn thiếu nhi trong chiến dịch mùa hè và cộng đồng dân Chúa. Sau bài chia sẻ tin mừng, Anh chị Giáo Lý Viên và Huynh Trưởng lập lại lời tuyên hứa.

Để chuẩn bị cho ngày lễ, Anh chị Giáo Lý Viên và Huynh Trưởng đã có buổi hành hương tĩnh tâm tại Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện. Anh chị em đã đi hành hương mười hai điểm trong quần thể trung tâm hành hương các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Sau đó dâng thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện lĩnh ơn toàn xá.

Jos Văn Nhất