Hà Nội - Tháng Trái Tim, bầu khí thiêng liêng thổi hơi ấm đạo đức bao phủ các cộng đoàn giáo xứ. Một cuộc trao đổi giữa trái tim tín hữu với trái tim Chúa Giêsu, giữa các trái tim tín hữu với cuộc đời. Tấm lòng người Công Giáo Việt Nam đối với Thánh Tâm đúng là tâm tình đạo đức nhiệt thành như là cách đáp trả lòng thương xót đặc biệt của Chúa.

Xem Hình

Cộng đoàn giáo xứ Nam Định đã cùng với các em Lễ Sinh tiến nến dâng lên trái tim Chúa. Tạ ơn tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu mầu nhiệm. Tạ ơn Chúa Giêsu đã trao ban trái tim Người cho chúng ta. Trong tháng Thánh Tâm Giáo Hội mời gọi ta hãy siêng năng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hình ảnh Chúa Giêsu chỉ tay vào Trái Tim có vòng gai và ngọn lửa bốc cháy là một lời mời gọi của Tình Yêu Thương.

Chúa mời gọi ta chiêm ngắm Tình Yêu Thương của Chúa.

Chúa mời gọi ta ở lại trong Tình Yêu Thương của Chúa.

Chúa mời gọi ta đáp đền Tình Yêu Thương của Chúa.

Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)