Trong một bài xã luận đăng trên trang nhất của tờ Quan Sát Viên Rôma số ra ngày 16 tháng Bẩy, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti của tổng giáo phận Perugia đó nói rằng chuyến đi của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Mỹ Châu Latin đánh dấu "một mùa xuân mới, một mùa xuân đích thực" cho Giáo Hội.

Mùa xuân này, theo Đức Hồng Y Bassetti, đang diễn ra tại các quốc gia ở "ngoại biên".

Trong mùa xuân này, người ta có thể "tích hợp việc bảo vệ phẩm giá con người, bảo vệ sự sáng tạo, và củng cố gia đình, trong khi tố cáo những bất công kinh tế, vì những khía cạnh này đều hiệp nhất với mầu nhiệm Nhập Thể . "

Các chủ đề lớn mà các vị Giáo Hoàng đưa ra khi khai mạc và bế mạc Công Đồng Chung Vatican như sự cần thiết phải áp dụng "phương dược lòng thương xót" hơn là chú ý đến "tiên tri về thời thế mạt," và linh đạo Samaritanô nhân lành vẫn là những vấn đề thời sự liên quan ngày hôm nay, Đức Hồng Y Bassetti nói.