Cải tổ giáo triều Roma đã bắt đầu

Rome 13/4/2013.- Nguồn tin tại Tòa Thánh Vatican hôm nay cho biết Đức Thánh Cha Francis đã bổ nhiệm 8 vị Hồng Y thuộc 5 châu vào ủy ban đặc nhiệm cải tổ Giáo Hội Công Giáo, ĐHY Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, người Honduras, được trao trách nhiệm điều hợp Ủy ban. Uỷ ban gồm các vị:

1. Châu Âu:
- Hồng Y Giuseppe Bertello, Ý,
- Hồng Y Reinhard Marx, Đức, thành viên

2. Châu Mỹ:
- Hồng Y Sean O'Malley, Mỹ, thành viên
- Hồng Y Francisco Javier Errazuriz Ossa, Chile, thành viên
- Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Honduras, Chủ tịch ủy ban.

3. Châu Phi:
- Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya, Cộng Hòa Dân Chủ Congo, thành viên

4. Úc Châu:
- Hồng Y George Pell, Úc, thành viên.

5. Châu Á:
- Hồng Y Oswald Gracias, Ấn Độ, thành viên.

ĐTC cũng bổ nhiệm Giám Mục Marcello Semeraro, người Ý, làm Thư Ký Uỷ Ban.

Nhiệm vụ của Uỷ Ban là nghiên cứu để cải tổ hiến pháp của Vatican có tên là Pastor Bonus (mục tử tốt lành). Hiến pháp Vatican, cũng như hiến pháp của các nước trên thế giới, quy định các nguyên tắc điều hành Giáo Triều Roma.

Phát ngôn viên Tòa Thánh, Cha Federico Lombardi, cho biết Uỷ Ban chỉ có tính cách tư vấn chứ không có quyền quyết định các nguyên tắc điều hành Tòa Thánh Vatican.

Theo nhận định của các cơ quan truyền thông quốc tế, việc ĐGH Francis lập ra Ủy Ban Đặc Nhiệm nghiên cứu cải tổ hiến pháp Giáo Hội là do kết quả sau các cuộc thảo luận của các đức Hồng Y diễn ra trước khi bầu Giáo Hoàng.

Uỷ Ban sẽ họp phiên đầu tiên từ 1 đến 3 tháng 10 năm 2013. Theo tin, ĐTC sẽ liên lạc thường xuyên với các vị này và người ta cũng không được biết Uỷ Ban sẽ hoạt động trong bao lâu thì chấm dứt.

Tưởng cũng nên nói thêm hiến pháp có tên là Pastor Bonus do ĐGH Gioan Phaolô II ban hành năm 1988 sẽ là tài liệu căn bản để Uỷ Ban dựa vào đó viết lại hiến pháp mới và đề nghị lên ĐTC Francis phê chuẩn.Bản Hiến Pháp Pastor Bonus dưới thời ĐGH Gioan Phaolô II cũng là bản sửa lại hiến pháp năm 1967 dưới thời ĐGH Phaolô VI.

Nguyễn Long Thao