Đức Thánh Cha tiếp kiến Chủ tịch Nguyễn Minh Triết

VATICAN. Sáng 11-12-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến Chủ tịch Việt Nam, Ông Nguyễn Minh Triết.

Thông cáo của Bộ ngoại giao Tòa Thánh cho biết sau khi gặp ĐTC, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã gặp ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Tarcisio Bertone, cùng với Đức TGM Ngoại trưởng Dominique Mamberti.

Đây là lần đầu tiên một vị Chủ tịch của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam gặp ĐTC và các vị lãnh đạo cấp cao của Tòa Thánh.

”Tòa Thánh bày tỏ hài lòng vì cuộc viếng thăm, đây là một giai đoạn ý nghĩa đối với sự phát triển quan hệ song phương với Việt Nam và Tòa Thánh cầu mong những vấn đề còn tồn đọng có thể sớm được giải quyết.

”Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã đề cập đến những vấn đề liên hệ tới sự cộng tác giữa Giáo Hội và Nhà Nước, dưới ánh sáng sứ điệp ĐTC đã gửi Giáo Hội tại Việt Nam nhân dịp khai mạc Năm Thánh kỷ niệm. Các vị cũng không quên nhắc đến tình hình quốc tế, đặc biệt nói đến sự dấn thân của Tòa Thánh và Việt Nam trong lãnh vực đa phương”.

Trên đây là nội dung thông cáo chính thức của Tòa Thánh. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và đoàn tùy tùng gồm 10 người đến dinh Tông Tòa lúc 11 giờ sáng và được Đức TGM James Harvey, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, đón tiếp và hướng dẫn lên Thư viện riêng của ĐTC ở lầu hai.

Sau khi ĐTC và Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói chuyện trong 35 phút, Phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Phạm Gia Khiêm vào gặp ĐTC trước khi 9 vị khác trong đoàn tùy tùng được mời vào chào ngài.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã tặng ĐTC một bình sứ và một bức thanh thêu tay có hình hoa sen, ĐTC đã tặng lại Chủ tịch một kỷ vật quý giá có hình mề đai của ngài.

Phái đoàn Chủ tịch Nhà nước Việt Nam rời Vatican lúc 12 giờ 10 phút sau hơn một tiếng viếng thăm và hội kiến (SD 11-12-2009)