VATICAN CITY — Bản tin của AP cho biết Tòa Thánh gọi cuộc hội kiến hôm thứ Sáu giữa ĐGH và Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết là giai đoạn có ý nghiã quan trọng trong nỗ lực Tòa Thánh và quốc gia cộng sản Việt Nam tiến gần tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao

Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết đã hội kiến với ĐGH trong vòng 40 phút, thời gian nhiều hơn gấp hai lần như đã dự trù là 20 phút.

Trong bản thông cáo của Tòa Thánh được thông tấn xã AP trích dẫn thì “Tòa Thánh tỏ ra hài lòng với cuộc thăm viếng, coi đây là giai đoạn có ý nghiã quan trọng trong tiến trình thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Tòa Thánh cũng bày tỏ hy vọng những vấn đề đặc biệt sẽ được giải quyết sớm

Bản thông cáo của Tòa Thánh cũng nói “ Những cuộc đối thoại chân tình đã là dịp đề cập đến những chủ đề hợp tác giữa giáo hội và nhà nước. Tuy nhiên, bản thông cáo không nói rõ chi tiết việc hợp tác giữa Giáo Hội và Nhà Nước là gì.

Sau phiên họp, hai vị đã ra gặp báo chí và các ký giả thấy cả hai vị đều tỏ ra hài lòng với cuộc hội kiến

Trong lúc Giáo Hội Việt Nam hy vọng ĐGH có thể sẽ viếng thăm VN vào năm tới nhưng bản thông cáo của Tòa Thánh không nói gì về vấn đề này.