Một vài bổ nhiệm mới tại Vatican

ROMA, (Zenit.org) - Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI vừa bổ nhiệm một tu sĩ dòng Salêdiêng, cha Enrico dal Covolo, làm Viện Trưởng Đại Học Giáo Hoàng Latêranô.

Tưởng cũng nhắc lại rằng chính Đức Thánh Cha đã trao phó cho ngài việc giảng tĩnh tâm Mùa Chay năm nay tại Giáo Triều Roma với chủ đề « Những bài học của Thiên Chúa và của Giáo Hội về ơn gọi linh mục ». Nhân dịp ấy, cha dal Covolo đã có cuộc trao đổi với hãng tin Tòa Thánh Zenit đề ngày 19 tháng Hai năm 2010.

Vị tiền nhiệm của ngài là Đức Cha Salvatore (Rino) Fisichella, người vừa được bổ nhiệm làm Chủ Tịch thứ nhất của Hội Đồng Tòa Thánh về thăng tiến tân Phúc Âm Hóa.

Về phần mình, Đức Cha Ignacio Carrasco de Paula, người Tây Ban Nha, cũng có tên trong danh sách bổ nhiệm năm nay của Tòa Thánh. Ngài chính thức được trao trọng trách làm Chủ Tịch Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Sự Sống mà trước đó từng là Chưởng Ấn của Viện này.

Đức Cha Carrasco de Paula sinh tại Barcelona năm 1937, chịu chức linh mục năm 1966 ở Roma. Ngài có văn bằng về triết học và y khoa và là thành viên giám chức của Thánh Giá (Opus Dei).

Vị Tân Chủ Tịch Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng trước đây là Viện Trưởng Đại Học Giáo Hoàng Thánh Giá trong suốt 10 năm, từ năm 1984 đến năm 1994. Ngài cũng giảng dạy môn đạo đức sinh học tại Đại Học Công Giáo Thánh Tâm và từng là Giám Đốc Viện Đạo Đức Sinh học của trường đại học này.