Đức Kitô muốn biết người ta nghĩ Ngài là ai. Ngài hỏi các môn đệ và các ông thưa có nhiều í kiến khác nhau lắm.

Họ bảo Thầy là Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó' c.28.

Đức Kitô hỏi tiếp, còn các anh cho Thầy là ai? Ông Phêrô lên tiếng 'Thầy là Đấng Kitô'. Đức Kitô khen Phêrô có câu trả lời đúng nhất. Câu trả lời khác chỉ đúng một phần nhỏ về sứ mạng của Ngài. Đức Kitô không hài lòng bởi chúng không diễn tả trọn vẹn sứ mạng Ngài sẽ thực hiện nơi dương thế.

Chính Đức Kitô không dùng thánh danh Kitô để nói về mình nhưng lại dùng thánh danh 'Con Người'. Thánh danh 'Con Người' có lẽ Đức Kitô muốn nhấn mạnh đến cách hành xử tàn ác, thô bạo, con người dùng để hành hạ nhau. Đức Kitô với tư cách là con người cũng chung số phận bị hành hạ, ác độc, thô bạo như những con người khác.

Trước đó ít phút ông Phêrô trả lời đúng, Đức Kitô ca ngợi ông; ít phút sau đó ông Phêrô góp í sai, Đức Kitô cảnh báo ông. Ông Phêrô trả lời đúng bởi câu trả lời đó đến từ Thiên Chúa. Câu góp í của Phêrô sai bởi câu đó do í riêng con người. Dù trả lời đúng, Phêrô vẫn không hiểu rõ nhiệm vụ cứu chuộc của Đấng Kitô. Ông đúng về thánh danh, nhưng sai về nhiệm vụ cứu chuộc. Đức Kitô mặc khải cho các ông biết sứ mạng cứu chuộc của Ngài.

'Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kì mục, thượng tế củng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại. c.32.

Điều Đức Kitô mặc khải là tin kinh hoàng cho tất cả các môn đệ. Lí luận hợp lí của con người không thể lí giải được mặc khải trên. Đối với con người, chết là hết, chết là thua, mất mọi sự. Ba ngày sau khi chết, tất cả niềm hy vọng đều chết, kể cả hy vọng gặp lại cũng chết theo.

Theo Đức Kitô, ai tự tìm cách cứu mạng sống mình thì không cầm giữ được mạng đó. Còn ai hy sinh mạng sống mình vì Tin Mừng, vì Đức Kitô thì sẽ sống muôn đời c.35. Điều này cho biết con người có khả năng tìm vinh danh cho mình, nhưng không thể tự cứu mình. Thiên Chúa là Đấng duy nhất có quyền ban sự sống trường sinh.

Đức Kitô khiển trách Phêrô, ông làm điều gì sai trái?

a/ Thứ nhất, ông đã đưa ra lời khuyên, điều Đức Kitô cần ông suy gẫm về mặc khải Ngài cho biết, ông đã không làm lại đưa ra lời khuyên.

b/ Thứ hai, ông đã vượt quá giới hạn của chính mình. Thay vì hỏi để hiểu điều Đức Kitô mặc khải. Phêrô đã không hỏi nhưng lại đưa lời khuyên.

c/ Thứ ba, Phêrô là học trò; trò sao có đủ khôn ngoan để khuyên Thầy. Vì thế Đức Kitô nói với ông khôn ngoan của ông là khôn ngoan của con người, không thể nào hiểu khôn ngoan của Thiên Chúa.

Rất có thể về ba điểm nêu trên mà Đức Kitô nói với các ông,
'Không được nói với ai về Ngài' c.30.

Việc ngăn cấm này có lẽ nhằm mục đích giới hạn việc phỏng đoán sai lầm về sứ mạng cứu chuộc của Đức Kitô. Chính các tông đồ là những người cận kề Đức Kitô mà chưa hiểu rõ sứ mạng cứu chuộc của Ngài, thì người khác làm sao có thể biết hơn được. Vì thế mọi tiên đoán, đồn đãi về Đức Kitô đều không có căn cứ. Tốt hơn tạm ngưng nói về sứ mạng của Ngài cho đến khi Đức Kitô sống lại từ cõi chết.

Đức Kitô cũng cho Phêrô biết cách nhìn biết về Đức Kitô không phải là cách của riêng cá nhân ông mà chính là cách chung nhân loại nhận biết về Ngài.

Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người c.33

Câu này ngầm chứa nhiều khôn ngoan.

a/ Thứ nhất, để thi hành í Thiên Chúa thì phải nhận biết í Thiên Chúa, không thể nhận biết qua í kiến loài người.

b/ Thứ hai, con người có thói quen coi trọng í kiến riêng, coi í mình là quan trọng nhất. Mọi í kiến khác đều là thứ yếu.

c/ Thứ ba, Phêrô thành tâm không muốn để điều xấu xảy ra cho Đức Kitô. Ngài cho biết thành tâm, mong làm điều tốt không bảo đảm đó là í Thiên Chúa, thực hiện í Chúa.

d/ Thứ tư, cách con người thực hiện thường ỉ vào sức mạnh, quyền thế, tàn ác, ép người khác phục tùng. Họ có thể khống chế bề ngoài. Ta vẫn nghe nói: khẩu phục nhưng tâm thì không. Cách của Thiên Chúa nhẹ nhàng, chú trọng vào tâm hồn. Khâm phục cách tự nguyện và điều này phát xuất từ tâm hồn.

e/ Điểm cuối, con người không thích hình ảnh người Đầy Tớ Đau Khổ như các tiên tri tiên đoán về sứ mạng Chúa Cứu Thế. Nhân loại thích hình ảnh một vị vua oai phong, quyền lực. Nhân loại cũng không thích vác thập giá mình bước theo và cũng không thích từ bỏ chính mình. Trái lại nhân loại thích được nổi tiếng, trọng vọng, cao sang, quyền thế. Nhân loại chọn cách hành xử trong cuộc sống, dựa vào sức mạnh, quyền thế chèn ép, đè nén, giết, bỏ tù nhau. Đức Kitô kêu gọi môn đệ ngài từ bỏ những điều trên bởi chúng là nguyên nhân gây đau thương, tang tóc, chia rẽ, bè phái. Đức kitô tự chọn hạ mình, khiêm nhường, chấp nhận bị bắt, bị hành hạ, bị xỉ vả và chịu đóng đanh trên thập tự. Cách của Thiên Chúa là yêu thương, tha thứ, ban sự sống và xót thương. Con đường yêu thương, tha thứ là con đường môn đệ trung tín Đức Kitô chọn bước theo.

TiengChuong.org

Right And Wrong

Jesus wanted to know what people thought about Him. He asked His disciples 'Who do people say I am?' They told Him, 'John the Baptist, others Elijah and others again, one of the prophets'v.28. Each of the answers was reflecting not Jesus' life- mission, but a small part of it. These answers were not the answer Jesus was looking for. He then asked His disciples, 'Who do you say I am?' Peter answered: 'You are the Christ'v.30. Jesus praised Peter for the correct answer. Jesus himself didn't use the title 'Christ' but preferred to use the phrase 'The Son of Man'. The title probably emphasized the cruelty men treated other men, and they would do the same for 'The Son of Man'. Peter was right, and a few moments later, he was wrong. Peter was right when his answer came from God; Peter was wrong, when the thoughts came from only human perspective. Peter got Jesus' title right, but failed to understand its implications. Jesus unfolded what the title implied for Him, and it was too much for Peter take in.

'The Son of Man was destined to suffer grievously, to be rejected by the elders and the chief priests and the scribes, and to be put to death, and after three days to rise again'. v.32

Jesus' revelation was devastating news for all of the apostles. Human logic couldn't make sense of it. Death meant losing, not winning. Three days after death, all hopes were lost, including the hope of seeing Jesus again. For Jesus losing in this life, for the Gospel, meant winning eternal life; and winning in this life, for the Fallen world, meant losing eternal life v35.

Peter was wrong for several reasons. First, he was overstepping the mark. Instead of asking for clarification, Peter offered the answer which Jesus didn't ask him to do. His role was not Jesus' adviser. He was a student, and the student should listen to the Master, not the other way round.

Jesus gave the orders to the apostles 'not to tell anyone about Him'v.30. The reason was probably to stop the spread of false views of the title. What people expected of 'Christ' was different from what Jesus revealed. Even the closest ones, the apostles, could not understand. It would be better not to talk about something they would not understand until they had witnessed the Risen Lord.
Jesus told Peter, his view about 'Christ' was not the view of an individual, but general view of humanity.

'The way you think is not God's way but man's v.33'.

Jesus told Peter that,

a/ To do God's will one must follow not human ways, but God's way. God's way is humble and gentle.

b/ Human beings like to put not God's Will as their first priority, but their own.

c/ Peter probably thought he was doing something good, honest, and doing God's will. Jesus told him, his view was purely human.

d/ Our way often interrupts God's way. We interrupt God's way in a violent, cruel form. The Fallen World uses violence and cruelty to win people. They win on the outside, in appearances, not in the inner life, the heart. God's way is gentle and light, and aims to win a person's in the heart and soul.

We all like to dismiss the image of a Servant King, and love to embrace the image of the most Powerful, Victorious King. We would not like the idea of cross- bearing, and self- denial, the way which Jesus had undertaken. We love to embrace popularity, being praised and having worldly glory. The man- Jesus chose to be humble, to be judged, rejected and executed. It is the way man deals with another man. God's way is love and life and mercy.