Rachel Levine sinh ngày 28 tháng 10, 1957 là một người đàn ông đã chuyển giới thành đàn bà. Rachel từng giữ chức Bộ trưởng Y tế tiểu bang Pennsylvania từ tháng 7, 2017 cho đến ngày 23 tháng Giêng vừa qua khi được ông Joe Biden bổ nhiệm làm phụ tá tổng trưởng Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh.

Catholic World Report đã tường trình về việc bổ nhiệm này và ghi nhận đây là người chuyển giới đầu tiên được đưa ra Quốc Hội để xác nhận hay bác bỏ.

Catholic World Report được điều hành bởi nhà xuất bản Ignatius Press, và được thành lập bởi Cha Joseph Fessio, ba mươi năm trước. Cuối năm 2011, Catholic World Report bỏ phương thức báo in và chuyển hoàn toàn sang trực tuyến. Đồng thời, Catholic World Report đã mở tài khoản Twitter của mình; và đến đầu năm 2021, tài khoản Twitter này đã có 8500 người theo dõi.

Phần lớn các Tweets của Catholic World Report chỉ là các liên kết đến các bài báo, đánh giá, phỏng vấn và tóm tắt tin tức của mình, bao gồm tiêu đề, một mô tả ngắn và đường link.

Twitter rõ ràng đang chỉ ra rằng Catholic World Report và các phương tiện truyền thông Công Giáo khác một khi đụng đến các vấn đề liên quan đến phò sinh, an tử, LGBTQ thì họ sẽ bị gán cho là đang tung ra các ngôn ngữ gây thù hận hoặc cố chấp, mặc dù điều đó chưa bao giờ xảy ra. Đường lối của Twitter không chỉ mang tính chất chủ quan mà còn là một cách tiếp cận quá thành kiến, không công bằng và phân biệt đối xử, vừa kìm hãm quyền tự do ngôn luận vừa làm suy yếu quyền báo cáo của các phương tiện truyền thông Công Giáo về các sự kiện hiện tại.

Trong thánh lễ khai mạc cơ mật viện bầu Giáo Hoàng vào ngày 18 tháng Tư, 2005, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger nhận xét rằng:

Biết bao nhiêu làn gió chủ thuyết mà chúng ta đã biết đến trong những thập niên cuối cùng. Con thuyền nhỏ tư duy của nhiều Kitô hữu đã thường bị đánh bởi những đợt sóng này – trôi giạt từ thái cực này sang thái cực khác: từ Mác Xít tới chủ nghĩa tự do, tới mức chủ nghĩa tự do phóng túng; từ chủ nghĩa tập thể đến chủ nghĩa cá nhân; từ chủ nghĩa vô thần tới chủ nghĩa duy huyền bí tôn giáo mơ hồ; từ chủ nghĩa vô tín đến chủ nghĩa hỗn tạp và vân vân. Nhiều giáo phái mới được đẻ ra mỗi ngày và xảy ra điều mà Thánh Phaolô đã nói về sự lường gạt con người và sự tinh quái nhắm lôi kéo con người đến chỗ lầm lạc (x Eph 4:14). Có một đức tin rõ ràng, theo kinh Tin Kính của Giáo Hội, lại bị gán cho nhãn hiệu cuồng tín. Trong khi chủ nghĩa tương đối, nghĩa là để chính mình “bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý” dường như lại là cách thức hành xử duy nhất thức thời. Người ta đang thành lập một chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối, nó không nhìn nhận điều gì là chung kết và để cho cái tôi và ý muốn của mình là mẫu mực duy nhất.

Nhiều người nhận định rằng nhận xét này của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 quả là có tính tiên tri. Chúng ta đã thấy điều đó được thể hiện rõ ràng trong nhiều biến cố khác nhau. Lần này lại là một thí dụ nữa về cái chế độ độc tài này.
Source:Catholic World Report