Chúa Nhật XX Thường Niên

Không ai bị loại khỏi tình yêu của Thiên Chúa

Is 56, 1.6-7; Rm 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28


Không ai xa lạ, không ai bị loại trừ khỏi trái tim và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là chủ đề chính mà phụng vụ Lời Chúa hôm nay muốn giới thiệu với chúng ta.

1- Extra ecclesiam nulla salus?

Ngày xưa, trong Giáo Hội Công Giáo, người ta có quan niệm rằng: “Extra ecclesiam nulla salus: ở ngoài Giáo Hội không có ơn cứu độ”. Quan niệm này được thánh Ciprianô phát biểu vào thế kỷ IV trong bối cảnh chống lại những người lạc giáo vốn đang muốn tách mình khỏi Giáo Hội và chống lại giáo huấn mạc khải. Tuy nhiên, câu nói này đã được áp dụng vào nhiều hoàn cảnh khác nhau và đã bị hiểu cách méo mó hàng thế kỷ trong Giáo Hội. Phải chờ đến Công Đồng Vaticanô II mới cho chúng ta một cái nhìn và giáo huấn đúng đắn, quân bình và mới mẻ về ơn cứu độ của những người ngoài Giáo Hội.

Trong hiến chế Lumen Gentium Ánh Sáng Muôn Dân, số 16 nói đến những người sau đây dù không thuộc về Giáo Hội nhưng một cách hữu hình họ vẫn hy vọng được cứu độ: trước hết phải kể đến những người tin nhận Thượng Đế và tôn thờ Người như là Đấng Tạo Hóa của đời mình, họ là những người Do thái và Hồi Giáo. Kế đến là những người vô tình không biết Tin Mừng Đức Kitô và Giáo Hội, nhưng thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và sống theo tiếng lương tâm ngay thẳng, thì có thể được cứu độ. Một cách vô hình họ cũng thuộc về Giáo Hội.

2- Nền tảng Kinh Thánh và thần học

Cái nhìn này có nền tảng Kinh Thánh và thần học rất vững chắc: “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2, 4). Thiên Chúa có những cách thế riêng để cứu độ họ.

Và đây cũng là cái nhìn của Lời Chúa hôm nay: Ở bài đọc I, Isaia cho biết: Thiên Chúa muốn đón nhận và cứu độ tất cả những ai “giữ luật và thực thi công bình, ” cả những người “ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và yêu mến danh Người vì “nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.” Thánh Phaolô quả quyết: “Khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi ai, thì Người không hề đổi ý” (Rm 11, 29).

Đức Giêsu cũng xác nhận Người được sai đến cùng chiên lạc nhà Ítraen, nhưng Người cũng đến để cứu độ dân ngoại, khi Người khen ngợi đức tin của người đàn bà Canaan, nhờ đức tin mạnh mẽ và kiên nhẫn của bà, Chúa chữa lành con gái của bà bị quỷ ám. Đức tin đó mang lại ơn cứu độ, đức tin đó khiến Chúa thực hiện những điều kỳ diệu cho bà.

Vâng, chúng ta phải xác tín rằng: Ý định của Thiên Chúa là muốn cứu độ hết mọi người, ơn cứu độ của Đức Kitô mang đến là cho tất cả, không loại trừ ai, không phân biệt màu da, chủng tộc, quốc gia, văn hóa và tôn giáo. Đó là niềm hy vọng lớn lao nhất cho chúng ta và cho những ai không thuộc về Giáo Hội. Thiên Chúa không có kỳ thị và loại trừ ai, chỉ có con người mới kỳ thị nhau, loại trừ nhau và tạo ra những hàng rào ngăn cách.

3- Có tầm nhìn của Chúa

Câu chuyện sau đây diễn tả được điều trên: Ngày nọ, Chúa đến một hội chợ tôn giáo. Nhưng những người tham dự luôn tỏ ra hung bạo và tuyên truyền ầm ĩ.

Tại quầy hàng của người Do Thái, người ta treo quảng cáo: “Chúa là Ðấng thương xót và dân Do Thái là dân riêng. Ngoài người Do Thái, không ai được chọn như họ.”

Tại quầy hàng của người Hồi Giáo, thì rao rằng: “Chúa đầy lòng khoan dung và Mohammed là ngôn sứ duy nhất của Ngài. Sự cứu độ là nhờ việc nghe ngôn sứ duy nhất của Chúa.”

Tại quầy hàng của người Kitô giáo, thì trưng bày: “Chúa là tình yêu và không có sự cứu độ ở ngoài Giáo Hội. Hoặc gia nhập Giáo Hội hoặc là mất linh hồn đời đời.”

Trên đường trở ra, có người hỏi Chúa: “Ngài nghĩ gì về những điều nói về Chúa? ” Chúa trả lời: “Ta không tổ chức hội chợ đó. Ta thấy xấu hổ ngay cả khi đến thăm nó”!!!

Vì thế hôm nay, tất cả chúng ta được mời gọi mở rộng cái nhìn của mình theo tầm nhìn của Thiên Chúa, một cái nhìn đa nguyên, là biết kính trọng, biết đón nhận sự khác biệt và sự đa dạng phong phú của người khác, của tôn giáo khác. Đồng thời tất cả chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục truyền giáo và rao truyền những gì tốt đẹp của Tin Mừng cho những người xung quanh, nhất là những người chưa biết Chúa. Amen!

ĐCV Vinh Thanh - Nghệ An