8. Sống trên đời này mà không muốn chấp nhận đau khổ, thì nên coi đó là một sự bất hạnh lớn nhất.

(Thánh Vincent de Paul)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info