6. Nhìn sự đau khổ thật là đáng sợ, nhưng nhìn thánh ý của Thiên Chúa trên sự đau khổ thì thật là dễ thương, thật hoan lạc.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info