11. Thiên Chúa yêu thích nhất là người vui vẻ.

(Thánh Philip Neri)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info