6. Vui vẻ của thế tục là để hại người, giống như mồi câu mê hoặc cá ăn, do đó mà mắc câu.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info