29. Tất cả việc thiện mà chúng ta làm chỉ là khiến cho chúng ta thêm cẩn thận, tránh làm điều ác hoặc hạn chế những thói quen xấu.

(Thánh Marco ẩn sĩ)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info