30. Con người ta khi bố thí thì lý trí phải tỉnh táo, không để vật dục che lấp.

(Thánh Leo I pope)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info