5. Những người thuộc về ác ma thì họ thường như ngao ngán, chúng ta nên ở trong Thiên Chúa để được vui vẻ.

(Thánh Francis of Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info