2. Trong lòng vui vẻ thì việc thành công không khó, trong lòng buồn bực thì làm việc dễ thất bại.

(Thánh Alexandre)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info