9. Cái có thể ngăn chặn niềm vui thiêng liêng là tinh thần phân tán bên ngoài, và dựa vào bản thân mình.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


----------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info