7. Nước nhạt mà chảy ra biển thì biến thành nước mặn, cũng vậy, khoái lạc của thế tục kết cuộc vẫn chỉ là đau khổ.

(Thánh Bonaventura)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info