10. Tinh thần vui vẻ là tinh thần của con đường tu đức thiêng liêng, vui vẻ thì mở lòng ra, còn bi thương thì đóng nó lại; nên làm cho sự tu đức thiêng liêng càng có đủ lực hấp dẫn, không những nên giữ gìn mức độ tu đức thiêng liêng của con là làm cho nó luôn thông minh, thành thực, kiên cường, bất khuất, mà còn là sự vui vẻ của con đường tu đức thiêng liêng.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info