LTS: Giáo xứ thánh Maria Goretti thuộc Giáo Phận San Jose, TGP San Francisco, Bắc California là nơi quy tụ đông đảo giáo dân Công Giáo Việt Nam. Chính nơi đây vào năm 1986 đã diễn ra sự kiện giới truyền thông gọi là "Biến Cố Tôn Giáo San Jose" mà nội dung chính là giáo dân Việt Nam xin thành lập Giáo Xứ Thể Nhân cho người Công Giáo VN. Sau hơn 30 năm, giáo phận San Jose mới cho thiết lập giáo xứ thể nhân cho người VN lấy tên là Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang. Theo nhận xét khách quan của Vietcatholic, giáo xứ thánh Maria Goretti, tuy gọi là giáo xứ đa sắc tộc, nhưng người Công Giáo Việt Nam chiếm đa số và đang là thành phần cốt cán cho sự tồn vong của giáo xứ. Năm 2018 Giáo Phận trao quyền chánh xứ cho Linh Mục Justin Lê Trung Tướng và từ đó giáo xứ phát triển một cách đáng ngạc nhiên. Vietcatholic xin giới thiệu bài viết "Vài Mốc Lịch Sử Về GX St Maria Goretti, San Jose" của tác giả Phạm Mạnh Tuấn, một giáo dân của xứ đạo St. Maria Goretti.

Vài Mốc Lịch Sử Về GX St Maria Goretti, San Jose. (Viết tắt SMG)

7/1961: Thành lập với 60 gia đình. Trong khu vườn mận. Thánh lễ đầu tiên trong 1 garage.

Cha xứ đầu tiên: Joseph Deans

11/1961: Cha Arthur Hoffman thay thế cha Joseph Deans.

Nhà thờ hiện tại bắt đầu được xây và hoàn tất tháng 3, 1962. GX Có 800 gia đình.

6/1965: Cha Thomas Reilly được bổ làm chánh xứ. Bức tường ngăn nhà thờ được gỡ

Các giáo lý viên dậy các trẻ em và tân tòng tại tư gia

7/1971: Cha Joseph Sullivan làm chánh xứ

Xây dựng nhà hội Sullivan

1981: Giáo phận San Jose được thành lập.

Giáo xứ SMG càng ngày càng quy tụ đông đảo giáo dân Việt, Phi và Mễ (Latino)

1985: Kỷ niệm 25 năm thành lập – Giáo xứ đã có 2,000 gia đình

Ba sắc dân Mễ, Phi và Việt có hiệp hội riêng. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể ra đời.

6/1987: Cha Tim Kidney thay thế cha Joseph Sullivan về hưu

Hội trường Sullivan được tu sửa và có thêm chương trình “Loaves & Fishes”

Kiếng mầu nhà thờ được ghép. Các phòng hội được xây (1990) để làm chỗ dậy giáo lý.

6/1993: Cha Kevin Joyce được bổ nhiện thay cha Tim Kidney. Có 4,620 gia đình ghi danh.

Nhằm chia cắt SMG, Trung Tâm Mục Vụ Edenvale được thành lập (1)

11/1997: Hội Cộng Đồng Công Giáo VN quyết định ngưng các Thánh Lễ tại 685 Singleton Rd Các giáo dân tại đây (khoảng 1,800 gia đình) xin gia nhập GX SMG. (2)

5/2002: Đức cha Patrick McGrath đến tiếp nhận cơ sở 685 Singleton Rd, được dâng hiến cho GX SMG. Đặt tên cho cơ sở: “Nguyện Đường CTTĐ VN” (3)

GX SMG tạo mãi thêm bãi đâu xe. Thêm một Thánh lễ tại NĐCTTĐVN lúc 10AM CN

7/2004: Cha Steven Brown được cử thay cha Kevin Joyce.

7/2011: GX kỷ niệm Năm Thánh 50 năm thành lập với hơn 5,000 gia đình. (2)

“Vườn Cầu Nguyện Đức Mẹ Lavang” được xây dựng.

2012: Để giải tỏa bớt số giáo dân của SMG, GX Đức Bà Là Chốn Tựa Nương được thành lập

6/2014: Cha Francisco Miramontes được cử thay cha Steven Brown

6/2018 – Hiện tại: Cha Justin Lê Trung Tướng được bổ nhiệm làm chánh xứ. Với khẩu hiệu “Cùng Nhau Xây Dựng”, chỉ qua 1 năm cha đã làm được rất nhiều việc (trong tờ thông tin GX)

___________________________________________________

(1) Trung Tâm Mục Vụ Edenvale sau đổi thành GX Chúa Kitô Vua

Cũng với mục đích làm giảm số giáo dân của SMG và nhằm phục vụ số giáo dân vùng Evegreen mới phát triển, GX Thánh Phanxicô Assisi được thành lập.

(2) Chúng tôi có danh sách 2,486 gia đình giáo dân VN tại GX SMG vào năm 2005 do cha Steven Brown giao để nghiên cứu thành lập 7 nhóm (khu) cầu nguyện (liên gia).

(3) Cơ sở 685 Singleton Rd được trao tặng cho Địa phận SJ với 3 “cam kết”:

- Cơ sở sẽ trở thành cơ sở phụ thuộc của GX SMG để dành cho các sinh hoạt của GX, trong đó có việc duy trì và phát huy văn hóa VN

- Nhà nguyện sẽ được đặt tên là “Nguyện Đường CTTĐ VN” và vĩnh viễn được dùng để tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

- Nếu vì bất cứ lý do gì GX SMG không còn tồn tại, Giáo phận SJ sẽ đứng ra thay thế tiếp tục hai mục đích trên.