Bí Tích Thêm Sức: Ấn Tín của Chúa Thánh Thần

“Khi lãnh nhận dấu Thánh Giá trên trán với dầu thơm, người được Thêm Sức, như thế, nhận được một dấu ấn thiêng liêng không thể xóa được, "dấu tích", làm cho người ấy trở nên đồng hình đồng dạng một cách hoàn hảo hơn với Đức Kitô và ban ân sủng để lan toả "mùi thơm" giữa nhân loại”.

Dưới đây là bản dịch bài giáo lý thứ hai của ĐTC Phanxicô về Bí Tích Thêm Sức, được ban hành ngày 30 tháng 5, 2018 tại Quảng trường Thánh Phêrô. Phần đầu của bài này là bài tóm tắt bằng Tiếng Anh được đọc trước bài giáo lý của Đức Thánh Cha bằng Tiếng Ý.

Anh chị em thân mến: Trong bài giáo lý của chúng ta về Bí Tích Thêm Sức, chúng ta đã thấy rằng đó là một sự xức dầu thêm về tâm linh để kiện toàn ân sủng của Bí Tích Rửa Tội và dẫn đến Bí Tích Thánh Thể. Nghi thức Thêm Sức nhắc đếni và lập lại những lời hứa khi Rửa Tội và cầu khẩn một sự tuôn đổ Thánh Thần mới. Cũng như Chúa Giêsu nhận được sự tuôn đổ của Thánh Thần trong phép rửa của Người để thi hành sứ vụ của Ngươi, Hội Thánh cầu nguyện rằng chúng ta cũng có thể nhận được những ơn và hoa quả của Chúa Thánh Thần, là những điều làm cho chúng ta có khả năng giúp Thân Thể Đức Kitô lớn lên trong sự hiệp nhất và nhiệt tình truyền giáo. Ơn Chúa Thánh Thần được thông truyền qua việc đặt trên tay và xức dầu với dầu thánh. Thánh Phaolô làm sáng tỏ ý nghĩa của những dấu chỉ bí tích này khi ngài nói rằng “Thiên Chúa… đã xức dầu cho chúng ta, bằng cách đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí của Ngài vào lòng chúng ta” (2 Cor 1: 21-22). Khi được đóng ấn bằng Thánh Thần, chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng nhiều hơn với Đức Kitô và được mạnh sức để làm chứng cho Người trong thế giới của mình. Nguyện xin cho mỗi người chúng ta được lớn lên trong sự biết ơn về hồng ân nhận được trong Bí Tích Thêm Sức của mình và mở hết lòng mình ra hơn bao giờ hết với sự sáng tạo của Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới mọi sự.

Nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180530_udienza-generale.html

* * *

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tiếp tục chủ đề về Bí Tích Thêm Sức, hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến "mối liên hệ mật thiết của Bí tích này với tất cả các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo" (Sacrosanctum Concilium, 71).

Trước khi nhận được sự xức dầu tâm linh để xác nhận và củng cố ân sủng của Bí Tích Rửa Tội, các ứng viên Thêm Sức được mời gọi lập lại lời hứa được đã được cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu thực hiện ngày ấy. Bây giờ chính họ tuyên xưng đức tin của Hội Thánh, sẵn sàng trả lời "Con tin" với những câu hỏi mà Đức Giám Mục hỏi; sẵn sàng, đặc biệt là, tin "trong Chúa Thánh Thần, Đấng là Chúa và Đấng ban sự sống, và là Đấng giờ đây, qua bí tích Thêm Sức, được ban một cách đặc biệt [cho họ], như đã được ban cho các Tông Đồ trong Lễ Ngũ Tuần" (Nghi thức Thêm Sức, 26).

Như việc ngự xuống của Chúa Thánh Thần đòi hỏi các tâm hồn phải họp nhau cầu nguyện (x. Cv 1:14), sau việc im lặng cầu nguyện của cộng đồng, Đức Giám Mục, qua việc giơ tay trên các ứng viên Thêm Sức, khẩn xin Thiên Chúa đổ đầy Thánh Thần của Người, Đấng An Ủi, trên họ. Chỉ có một Thần Khí (x. 1 Cor 12,4), nhưng khi đến với chúng ta, Ngài mang lại những ơn phong phú: khôn ngoan, thông hiểu, lo liệu, sức mạnh, suy biết, đạo đức và kính sợ Thiên Chúa (x Nghi Thức Thêm Sức, 28 -29). Chúng ta đã Chúa Thánh Thần mang đến. Theo ngôn sứ Isaia (11: 2), đây là bảy nhân đức của Đấng Mêsia để hoàn thành sứ vụ của Người. Thánh Phaolô cũng mô tả hoa quả phong phú của Thánh Thần là "bác ái, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân hậu, hào hiệp, trung tín, hòa nhã, tiết độ" (Gl 5:22). Thánh Thần duy nhất ban phát nhiều ơn để phong phú hoá một Hội Thánh duy nhất: Ngài là Tác Giả của sự đa dạng, nhưng đồng thời cũng là Đấng Tạo Hóa của sự hợp nhất. Vì thế, Chúa Thánh Thần ban cho tất cả những sự phong phú khác nhau này, nhưng đồng thời làm nên sự hài hòa, nghĩa là, sự hợp nhất của tất cả những sự phong phú tinh thần mà các Kitô hữu chúng ta có.

Theo như truyền thống được các Tông Đồ chứng thực, Chúa Thánh Thần, Đấng kiện toàn ân sủng của Bí Tích Rửa Tội, được thông ban qua việc đặt tay (x. Cv 8:15-17, 19:5-6; Dt 6:2). Trong cử chỉ theo Thánh Kinh này, để diễn tả tốt hơn việc tuôn đổ tràn ngập Thánh Thần trên những người lãnh nhận, việc xức dầu thơm, gọi là dầu thánh [1], đã được thêm vào, và vẫn còn được sử dụng cho đến nay, cả ở Đông Phương và Tây Phương (x. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, 1289).

Dầu Thánh - chrism - là một chất trị liệu và mỹ phẩm, khi thấm vào các mô của thân thể, nó điều trị các vết thương và làm thơm tay chân; vì những phẩm chất này, nó đã được phương pháp biểu tượng của Thánh Kinh và Phụng Vụ dùng để diễn tả hành động của Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hiến và thấm nhuần những người được rửa tội, tô điểm cho họ bằng những đặc sùng. Bí tích này được trao ban qua việc xức dầu thánh trên trán, được Đức Giám Mục thực hiện với việc đặt tay và qua những lời: "Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần” [2]. Chúa Thánh Thần là một hồng ân vô hình được ban, và dầu thánh là ấn tín hữu hình của hống ân này.

Khi lãnh nhận dấu Thánh Giá trên trán với dầu thơm, người được Thêm Sức, như thế, nhận được một dấu ấn thiêng liêng không thể xóa được, "dấu tích", làm cho người ấy trở nên đồng hình đồng dạng một cách hoàn hảo hơn với Đức Kitô và ban ân sủng để lan toả "mùi thơm" giữa nhân loại ( x. 2 Cor 2:15).

Hãy lắng nghe một lần nữa lời của Thánh Ambrosiô mời gọi người mới chịu phép Thêm Sức. Ngài nói: "Hãy nhớ rằng bạn đã nhận được ấn tín tâm linh [...] và hãy giữ gìn điều bạn đã nhận được. Thiên Chúa Cha đã đánh dấu trên bạn, Đức Kitô đã Thêm Sức cho bạn và đã được đặt trong tim bạn bảo chứng của Người, là Chúa Thánh Thần" (De Mysteriis 7,42: CSEL 73,106; x. GLHTCG, 1303). Chúa Thánh Thần là một hồng ân nhưng không, phải được đón nhận với lòng biết ơn, bằng cách dành chỗ cho óc sáng tạo vô tận của Ngài. Đó là một hồng ân phải được gìn giữ cẩn thận, phải ngoan ngoãn vâng theo, để cho mình được tình yêu nồng cháy của Ngài nhào nặn giống như sáp, “để phản ánh Chúa Giêsu Kitô trong thế giới ngày nay” (Tông Huấn Gaudete et Exsultate, 23)..

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

Nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180530_udienza-generale.html

--------------------

[1] Dưới đây là một đoạn trong nghi thức làm phép dầu thánh: “Chúng con nài xin Chúa, nhờ quyền lực ơn thánh Chúa làm cho việc pha thuốc thơm vào dầu này trở nên nhiệm tích phúc lành của Chúa cho chúng con. Xin Chúa đổ tràn đầy ân huệ Chúa Thánh Thần trên anh chị em chúng con là những người được xức dầu thánh này. Xin ban vẻ huy hoàng thánh thiện cho những nơi hoặc những đồ vật được xức dầu thánh này. nhưng nhất là nhờ mầu nhiệm dầu thánh này, xin Chúa làm cho Hội Thánh Chúa được lan rộng và tăng trưởng mãi cho đến mức độ viên mãn mà trong ánh sáng cứu độ, Chúa sẽ là tất cả cho mọi người, làm một cùng Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần muôn đời.” (Làm Phép Dầu).

[2] Công thức "Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần" - "ơn Chúa Thánh Thần" xuất hiện trong Ga 20:22; Cv 2:38 và 10:45-47.