Đức Cha James Wall đã tuyên bố trong một lá thư mục vụ về quyết định của ngài phục hồi lại trật tự các bí tích khai tâm Kitô Giáo trong giáo phận Gallup của ngài.

Khi chính sách mới được thực hiện, trẻ em sẽ được thêm sức và rước lễ lần đầu trong cùng một Thánh lễ, khi các em lên 7 hoặc 8 tuổi.

“Nhận Bí tích Thêm sức sau khi rước lễ lần đầu, có xu hướng làm suy yếu sự hiểu biết về mối ràng buộc và mối quan hệ giữa các Bí tích khai tâm Kitô Giáo với nhau”, Đức Cha Wall viết trong bức thư mục vụ ngày 11 tháng 2 của mình.

Ngài nhận xét rằng: “Các Bí tích Rửa tội và Thêm sức dẫn tín hữu đến đỉnh điểm của việc bắt đầu vào Đời sống Kitô hữu nơi việc Rước lễ lần đầu, nên việc trì hoãn việc đón nhận bí tích Thâm Sức cho đến tuổi thiếu niên không phải lúc nào cũng có lợi”.

Đức Cha nói thêm rằng “Có một tỷ lệ đáng báo động những đứa trẻ Công Giáo của chúng ta đã được rửa tội và được rước lễ lần đầu, nhưng không tiếp tục việc học hỏi để đón nhận Bí tích Thêm sức, và trong nhiều trường hợp, các em không bao giờ nhận được Bí tích này. Là mục tử của anh chị em, tôi tin rằng điều quan trọng đối với con cái chúng ta, trước khi chúng đến tuổi thiếu niên, là chúng phải nhận được sức mạnh từ Bí tích quan trọng này.”

Giáo phận Gallup không phải là giáo phận đầu tiên cho trẻ em nhận Bí tích Thêm sức trước khi rước lễ lần đầu. 11 giáo phận tại Mỹ đã làm như thế. Năm 2017, giáo phận Manchester là giáo phận thứ 11 tại Hoa Kỳ làm như vậy.

Trong thư mục vụ của ngài, Đức Cha James Wall giải thích về Bí tích Thêm sức như sau:

Bí tích Rửa tội “nhúng chìm chúng ta trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi”, trong khi ân sủng từ Bí tích Thêm sức “xác nhận và củng cố đời sống siêu nhiên mà chúng ta đã nhận được từ Bí tích Rửa tội và mở ra cho chúng ta những ân sủng để sống một cách trưởng thành hơn đời sống Kitô của chúng ta như các Kitô hữu chứng nhân cho Chúa Kitô trong tất cả mọi việc chúng ta làm.”

“Đồng thời, Bí tích Thêm sức mang lại cho chúng ta sự hiệp thông sâu sắc hơn với Chúa và với Giáo hội của Ngài và sự hiệp thông ấy nhận được sự thể hiện và ân sủng lớn nhất trong cuộc đời này nơi bí tích Mình Máu Thánh Chúa”

Đức Cha cũng lưu ý rằng ngài đã quyết định khôi phục lại trật tự ban đầu của các bí tích khai tâm Kitô Giáo “sau khi tham khảo ý kiến của linh mục đoàn và đã cầu nguyện về điều này”.


Source:Catholic Herald