Vào lúc 09g30 ngày 15.07.2018, Chúa Nhật 15 Thường niên, năm B, tại giáo xứ Thiên Ân,Hạt Tân Sơn Nhì cha Giuse Lê Hoàng chánh xứ đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn, đồng thời ban các bí tích Khai tâm và bí tích thêm sức cho 37 anh chị em dự tòng xin gia nhập Kitô giáo.

Xem Hình

Để có ngày hồng phúc hôm nay, các anh chị đã qua thời gian tìm hiểu, học hỏi và kết thúc khóa giáo lý dự tòng và hôn nhân. Hôm nay, trước mặt Hội Thánh, cùng có quý cha mẹ đỡ đầu, các thân nhân, các anh chị đã cùng nhau tuyên xưng đức tin và lãnh nhận các bí tích Khai tâm khởi đầu đời sống đức tin của người Kitô hữu.

Kết thúc nghi thức ban các bí tích, Cha Giuse cũng nhắn nhủ cộng đoàn, nhất là các vị cha mẹ đỡ đầu hãy luôn cầu nguyện và nâng đỡ cho các anh chị Tân tòng. Trong ngày lễ trọng đại và trang nghiêm hôm nay cũng là một bước ngoặt của một đời người khi mới gia nhập đạo. Trước mắt sẽ có nhiều thử thách, xin cho các anh chị Tân tòng luôn luôn vững lòng tin vào quyền năng của Thiên Chúa trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ ban cho anh chị thêm sức mạnh trong đức tin, ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, lòng can đảm và biết kính sợ Thiên Chúa.

Cuối than lee một đại diện cho anh chị em có lời cám ơn cha Giuse chánh xứ đã hết tâm lo cho anh chị em có được ngày hồng phúc hôm nay , và đồng thời cũng cám ơn anh chị giáo lý viên đã cộng tác rất nhiều trong việc truyền đạt kiến thức Kitô giáo cho anh chị em , nguyện xin thiên Chúa và mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho cha chánh xứ anh chị giáo lý viên,và quý cộng đoàn.

Trần Hùng Nam