Ngày lễ Chúa chịu Phép Rửa hôm nay kết thúc mùa Giáng Sinh tại giáo xứ Lam Điền Tgp. Hà Nội có 5 em được cha mẹ đưa đến nhà thờ xin ơn phép Rửa Tội, để các em được nhận lấy Chúa Thánh Thần, nhận lấy Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần sẽ ngự xuống tâm hồn các em. Thật là một việc tốt lành mà cha mẹ có bổn phận làm cho con cái mình là thông truyền Đức tin cho con cái.

Xem Hình

Cha chủ sự đã cắt nghĩa từng phần khởi đi từ sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi tay Gioan trong sông Giorđan, việc đưa con đến nhà thờ xin phép rửa tội, cử chỉ cha mẹ và người đỡ đầu vẽ Dấu Thánh Giá trên trán, lời tuyên xưng đức tin thay cho các em, các em được xức Dầu Dự Tòng và Dầu Thánh, cho tới việc mặc áo trắng, nhất là người đỡ đầu cầm nến sáng.

Tuyên xưng Đức tin thay là thông truyền cho con cái Đức tin mình đã lãnh nhận. Xức Dầu Thánh, các em được đón nhận cùng một Chúa Thánh Thần khi xưa đã ngự xuống trên Chúa Giêsu. Chúa Cha cũng chứng dám và hài lòng với các em hôm nay, mặc dầu Ngài không tỏ hiện rõ ràng. Khi cha mẹ và người đỡ đầu mặc áo trắng, nhất cầm nến sáng được thắp từ Cây Nến Phục Sinh, là họ nhận lấy sứ mạng Chúa trao phó, tức là phải chăm nom, lo lắng cho các em, giúp các em sống như con cái sự sáng, bền vững trong đức tin cho đến ngày Chúa đến.

Trong dịp này tại Lam Điền còn có một ông, bố của 5 người con, trong đó có con là Luật sư, nhà báo, thông dịch viên, với hơn 50 tuổi Đảng xin chịu phép Rửa tội, và nữ giáo viên có chồng là Đại tá, con là kỹ sư tại Singapor thành tâm tòng Đạo.

Lễ xong, các gia đình phấn khởi tự hào vì có con em gia nhập Đạo vào đúng ngày Chúa Giêsu chịu Phép Rửa.

Gx. Lam Điền đưa tin

Ảnh : Gia Trưởng