Ngoại trưởng Mike Pompeo của Hoa Kỳ đã dành cho cơ quan tin tức của Vatican một cuộc phỏng vấn. Ông nói: Tự do tôn giáo là quyền căn bản của con người, Ông kêu gọi mọi tín hữu, mọi quốc gia hãy cùng nhau thúc đẩy tự do tôn giáo.

Bộ Ngoai Giao Hoa Kỳ, theo dự trù sẽ tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh quốc tế về tự do tôn giáo tại Washington. Tham dự hội nghị sẽ có khoảng 40 Ngoại Trưởng các nước và kéo dài từ 24 đến 26 tháng 7

Nói với cơ quan tin tức Vatican, ông Mike Pompeo phát biểu: ”Một khi những cá nhân được tự do hành xử theo niềm tin của họ thì họ có khả năng thực hiện được những điều vĩ đại”

Ông nói thêm: ” Sứ vụ của các bộ trường là phổ biến rộng rãi tầm mức quan trọng của tự do tôn giáo đến tất cả các cá nhân trên thế giới và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, dưới thời chính quyền Tổng Thống Donald Trump coi vấn đề tự do tôn giáo là một ưu tiên hàng đầu.

Ngoại Trưởng nhấn mạnh: Dân chúng thuộc bất cứ tôn giáo nào phải được quyền hành đạo theo niềm tin của họ. Và nếu họ không muốn hành đạo thì cũng phải tôn trọng ý muốn của họ.

Đối với các nhà lãnh đạo, Ngoại Trưởng nói “Các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như chính quyền, phải nhấn mạnh đến tự do tôn giáo vì đức tin hay vì tín ngưỡng của riêng họ. Chúng tôi nghĩ Giáo Hội Công Giáo có thể đóng một vai trò quan trọng qua việc những đại biểu này đến hội họp ở Washington trong những ngày sắp tới.

Trong lãnh vực kinh tế và tự do tôn giáo Ngoại Trưởng Pompeo phát biểu: "Các nhà đầu tư, các thương gia, đều biết nơi nào có tự do tôn giáo nhiều thì vấn đề đầu tư, làm ăn ở đó gặp ít rủi ro."

Kết luận Ngoại Trưởn Mike Pompeo cho biết: Chúng tôi thấy mối liên hệ sâu sắc giữa tự do tôn giáo như la quyền căn bản của con người và lợi ích kinh tế mà vấn đề tự do tôn giáo đưa lại cho quốc gia đó. Do vậy chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ là phát triền tự do tôn giáo.

Nguyễn Long Thao