Theo tin VaticanNews, các vị giám mục Úc đã trả lời Bộ Trưởng Tư Pháp Trong Bóng Tối (Shadow Attorney Generals, ý nói của Đảng Lao Đông, hiện vẫn chỉ là Phe Đối Lập với chính phủ Tự Do) về việc ông ta tuyên bố sẽ đệ nạp dự luật thu hồi các miễn trừ cho các trường Công Giáo được trình bầy một cách chân chính nền đạo đức học luân lý tính dục Công Giáo.Vào hôm Thứ Ba vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Peter Comensoli của Melbourne, hiện là phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Úc về tự do tôn giáo, đã đáp lại lời tuyên bố của Bộ Trưởng Tư Pháp Trong Bóng Tối về việc đệ nạp một dự luật của Phe Đối Lập. Dự luật này nhằm rút lại các miễn trừ hiện có trong Đạo Luật Kỳ Thị Tính Dục.

Đức Tổng Giám Mục nói rằng việc miễn trừ trên không được các trường Công Giáo sử dụng để kỳ thị các hoc sinh hay loại trừ họ dựa trên “xu hướng tính dục và bản sắc phái tính”. Đúng hơn, “các miễn trừ này quan trọng đối với chúng tôi vì các trường muốn duy trì khả năng giảng dậy cái hiểu Kitô Giáo về nền đạo đức học tính dục và hôn nhân theo truyền thống đức tin của chúng tôi. Quyền của chúng tôi được tiếp tục giảng dậy các niềm tin Công Giáo bị đe dọa bởi các đề nghị thu hồi các miễn trừ hiện có dựa trên đức tin dành cho các trường và định chế tôn giáo”.

Ngoài ra, việc hiện có miễn trừ bảo vệ Giáo Hội chống lại các chủ trương cho rằng các niềm tin của Giáo Hội là kỳ thị. Đức Tổng Giám Mục Comensoli nói rằng “Chúng tôi cần có bảo đảm để có thể theo đuổi sứ mệnh tôn giáo của chúng tôi mà không có nguy cơ luật định”.

Đức Tổng Giám Mục Comensoli còn đề nghị thêm rằng “luật pháp nên nhìn nhận tự do tôn giáo một cách tích cực”. Ngài cho hay: điều này cho phép các trường Công Giáo tiếp tục giáo dục dựa trên các nguyên tắc tôn giáo trong khi để nguyên các miễn trừ hiện hữu vì “chúng có cái lợi của việc chấp nhận và ý nghĩa đã có trong luật pháp”.

Sau cùng, Đức Tổng Giám Mục nói rằng các mưu toan nhằm thu hồi các bảo vệ này nên bị Quốc Hội bác bỏ, “một cách đặc biệt không cần thiết lập các bảo vệ tích cực khác để cho phép các trường tôn giáo tiếp tục hoạt động theo đức tin của họ”.