Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tòa Thánh tổ chức cuộc Hội nghị chuyên đề về tự do tôn giáoĐại sứ quán Hoa Kỳ tại Tòa Thánh đã nhóm họp một Hội nghị chuyên đề về tự do tôn giáo với tựa đề: “Bảo vệ Tự do Tôn giáo Quốc tế: Hợp tác và Hành động” tại Đại học Thánh Giá Giáo hoàng (Pontifical Holy Cross) tại Vatican.

Tự do tôn giáo và cách quốc tế đảm bảo là chủ đề của một ngày Hội nghị được tổ chức vào ngày 25/6 vừa qua. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tòa Thánh đã tổ chức đại hội này tại Đại học Holy Cross với sự hỗ trợ của ủy ban cứu trợ của Tòa Thánh và cộng đoàn Thánh Egidio.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh là bà Callista Gingrich đã cam kết sự hỗ trợ và đảm bảo của Hoa kỳ đối với việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở mọi nơi trên thế giới này.

Những người sống sót trong các chiến dịch diệt chủng tại Iraq và các nhà hoạt động nhân quyền Salwa Khalaf Rasho và Ziear Khan đã có những bài tường trình về các hoạt động của phong trào bảo vệ các nạn nhân. Đức Tổng Giám Mục Akasheh của Hội đồng Giáo hoàng về Liên tôn cùng Giáo sư Marco Impagliazzo, Chủ tịch của Cộng đoàn Thánh Egidio là những chủ tọa danh dự trong những buổi hội thoại và thảo luận này nhằm đề ra những hành động lâu dài cho tương lai. Một hội đồng khác về các nhóm thiểu số tôn giáo ở Trung Đông do Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Chủ tịch của ủy ban Tòa thánh về Giáo hội phương Đông và ông Mark Riedemann thuộc ủy ban cứu trợ cho những nhu cầu của các Giáo hội nghèo... điều hợp.

Những tham dự viên tại Vatican

Đức Hồng Y Sandri đã nêu lên vấn đề quan trọng của việc “tự lượng giá về những bảo đảm cho các quyền bất khả xâm phạm của con người thực sự được phát huy qua mọi cơ chế và hệ thống xã hội và chính trị ngày nay. Mặt khác, trong nhiều lãnh vực khác, chúng ta các xã hội Âu Mỹ hay có những nguy cơ lỗi phạm (mặc dù được thúc đẩy bởi ý định tốt) khi can dự vào những tranh chấp ở Trung Đông trong những thập niên qua với mô hình dân chủ cho những vùng đất đó '.

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Chủ tịch Quốc vụ khanh của Tòa Thánh đã đề ra những kết luận cho Hội nghị chuyên đề “Giữa nhiều tình huống và trước nhiều thách đố về tự do tôn giáo và lương tâm con người, Giáo Hội Công Giáo khuyến khích mọi người thiện tâm hãy tiếp tục nâng cao nhận thức cho phép các thành phần của mọi cộng đồng tôn giáo khác nhau được hưởng tự do tôn giáo một cách đầy đủ và quyền tự do công khai được tuyên xưng đức tin của họ ở mọi nơi trên thế giới ”.

Các Kitô hữu ở Trung Đông

Bà Patricia Ynestroza của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh Vatican đã thảo luận với ông Mark Riedemann về sự trợ giúp của Giáo hội trong các nhu cầu hỗ trợ các Kitô hữu thiểu số ở Trung Đông được quyền xây cất nhà thờ và các trường sở giáo dục. Bà nói sự hiện diện của các Kitô hữu là nhu cầu tối cần thiết cho nền hòa bình tại Trung Đông. Vì các Kitô hữu chưa bao giờ công khai chống lại bất kỳ người hàng xóm Hồi giáo nào của họ, họ cố gắng thương thảo để chung sống hoài hòa cùng nhau.

Vai trò của nước Mỹ trước việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo

Bà Victoria Alvarado, Cố vấn cấp cao của Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho các thông tín viên Vatican hay về nội dung của cuộc Hội nghị chuyên đề này. Bà ấy cũng cho hay tự do tôn giáo là một "ưu tiên an ninh quốc gia" của Hoa Kỳ và nó được coi là "một quyền căn bản đầu tiên" của Hiến pháp Hoa Kỳ cho các chính quyền hiện tại cũng như quá khứ. Bảo vệ quyền này và tranh đấu cho mọi dân tộc thiểu số tôn giáo khác có được quyền này là một biểu hiện ưu tiên. "Làm thế nào chúng ta có thể cùng làm việc với các nhóm thiểu số liên tôn qua việc khích lệ đối thoại hầu thúc đẩy sự tự do tôn giáo" là trọng tâm của hội nghị chuyên đề này.