Việc công bố thành lập Lực Lượng Đặc Trách Tự Do Tôn Giáo của Bộ Tư Pháp đã được khen ngợi bởi Đức Tổng Giám Mục Joseph Kurtz của Louisville rằng tự do tôn giáo rất quan trọng đối với lợi ích chung của Hoa Kỳ.

Đức Tổng Giám Mục Kurtz, hiện là Chủ Tịch Ủy Ban tự do tôn giáo của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, đã phát biểu vào ngày 30 tháng Bẩy tại cuộc họp thượng đỉnh về Tự Do Tôn Giáo được Bộ Tư Pháp tổ chức rằng “ Là người Mỹ, chúng ta đương nhiên hiểu rằng mỗi cá nhân phải được sống theo những điều mình tin, nghĩa là theo lương tâm của mình.”

Tại cuộc họp, Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đã tuyên bố việc thành lập lực lượng đặc trách mới, rằng nó “ sẽ giúp Bộ thực hiện đầy đủ việc hướng dẫn tự do tôn giáo bằng cách bảo đảm rằng tất cả các cơ quan trực thuộc của Bộ sẽ duy trì hướng dẫn đó trong các trường hợp phải trình bày hay bảo vệ, tranh luận trước tòa, những chính sách và quy định được chấp thuận và giúp làm thế nào chúng ta tiến hành các hoạt động ấy.”

Ông Sessions cảnh báo rằng “một phong trào nguy hiểm, mà nhiều người không để ý đến, hiện nay đang gây khó khăn và xóa bỏ nền tư do tôn giáo truyền thống rất tốt đẹp của chúng ta.”

Cuối cùng, để đối đầu và đánh bại sự đe dọa này đòi hỏi một sự thay đổi não trạng trí tuệ để nhớ về tầm quan trọng của tự do tôn giáo, một “nguyên tắc căn bản của Hoa Kỳ” mà chính quyền của TT Trump đang cam kết bảo vệ.

Đức Tổng Giám Mục Kurtz cũng nhấn mạnh rằng các tổ chức tôn giáo đã đóng góp rất nhiều cho lợi ích của xã hội.

Ngài nói rằng “Nhưng những năm gần đây, những tổ chức này đã gặp khó khăn hơn trong việc điều hành theo đúng với niềm tin của mình do những chính sách của nhà cầm quyền, chẳng hạn như quy đinh bắt buộc về ngừa thai của Bộ Y tế dưới thời chính quyền Obama, và cuộc gây rắc rối mới đây vào các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng và nhận con nuôi tại các nhà với một người mẹ hay với môt người cha.”

ĐGM nói rằng các tổ chức đặt cơ bản trên niềm tin tôn giáo như ở Illinois, Massachusetts, San Francisco, Philadelphia and D. C… nằm trong số những cơ sở phải đóng cửa hay gặp rắc rối bởi chính quyền bởi vì thực hành niềm tin tôn giáo của họ.

Việc loại bỏ các nhóm đặt cơ bản trên niềm tin tôn giáo ra khỏi việc phục vụ công cộng – như những nhà tạm trú giúp người vô gia cư, giúp người di dân hay người tị nạn, hay cung cấp thức ăn cho người đói, thì “thật là phi lý trong một xã hội đa dạng” như tại Hoa Kỳ này.

“Chúng ta nên bao gồm tất cả mọi thành phần để phục vụ cho những nhu cầu lớn nhất của thời đại chúng ta.”

Có trên 400,000 trẻ em trong các hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng tại Hoa Kỳ, và trong số này có khoảng 100,000 em đủ điều kiện pháp lý để được nhận làm con nuôi. Những con số này chỉ tăng thêm trong gian đoạn nổ ra cuộc khủng hoảng nghiện thuốc giảm đau hiện nay.

ĐGM nói “Bây giờ không phải là lúc giới hạn những cơ sở có khả năng chăm sóc trẻ em. Không chấp nhận quan điểm của tôn giáo gây ra những hậu quả thực sự và những trẻ em dễ bị tổn thương nhất là những người bị thiệt hại đau khổ nhất.”

Ngài lưu ý rằng ở Arkansas, những tổ chức đặt căn bản trên niềm tin tôn giáo đang có trách nhiệm hồi phục một nửa các nhà nhận nuôi dưỡng trẻ của tiểu bang.

ĐGM Kurtz nói “Đất nước của chúng ta trở nên giàu mạnh hơn khi chúng ta có sự kết hợp công-tư hoạt động có hiệu quả, hơn nữa những nhóm đặt cơ bản trên niềm tin tôn giáo thường đã “đâm rễ sâu” trong cộng đồng và có niềm tin tưởng của các thành viên trong cộng đồng.”

.
Source: EWTN News Department of Justice creates Religious Liberty Task Force