Món quà quảng đại sẽ giúp nghiên cứu cách trị bệnh cho trẻ em.

Theo trang mạng Kake.com thì một trong những điều tuyệt vời nhất về trẻ em là cách mà chúng gây cảm hứng cho người lớn để trở nên người tốt hơn. Đây chính là trường hợp của một em học sinh lớp 7, tên là Diesel Pippert thuộc trường Western Reserve, đã quyết định biếu tặng tất cả số tiền trúng giải là $15,000 cho Bệnh Viện Thánh Jude, một Bệnh Viện Nghiên Cứu về Trẻ Em.

Hành động vượt trội này của Pippert đã được chia sẻ trên Facebook của nhà trường nhằm để cao lòng quảng đại của học sinh. Pippert đã cho đi phần thưởng về gia súc mà em đã thắng được tại một Hội Chợ lớn về bán gia súc tại Quận Hạt Huron để giúp bệnh viện nghiên cứu tìm kiếm cách chữa trị bệnh tật cho trẻ em. Nhà trường đã ngay lập tức gọi Pippert là một anh hùng, nhưng chúng ta cũng có thể nói rằng học sinh này đã biểu lộ mức độ tử tế và lòng trắc ẩn ít khi gặp được ở nhiều người lớn. Bạn trẻ này thực sự đã mang lại tiếng thơm cho gia đình, trường học và cộng đồng của cậu.


Source: aleteia.org 7th grader gives $15,000 winnings to children’s hospital