Thảm trạng tham nhũng ở Nigeria đã tạo ra một quốc gia thối nát, kinh tế tụt hậu và dân chúng tìm cách bỏ đi dù phải đóng một số tiền mãi lộ rất cao, bị nguy hiểm đến tính mạng và nhiều khi bị luà vào số kiếp nô lệ.

Mới đây người ta khám phá ra một cái chợ nô lệ lớn ở Libya mà đa phần những người bị bán là những thanh niên thiếu nữ từ Nigeria. Mới từ đầu tháng 12 mà thôi, chính phủ Nigeria đã phải nhận hồi hương tới 3.000 người dân.

Theo ĐGM Joseph Bagobiri, giáo phận Kafanchan, thì người Nigeria sẵn sàng trả một số tiền lớn là $1.400 cho một đầu người để vượt biên tới Libya hoặc các nước khác mà tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn.

"Nếu mỗi người trong số họ dùng tiền đó để đầu tư ở trong nước, miễn là Nigeria có một môi trường tích cực và sáng tạo cho các cơ hội kinh doanh, thì họ sẽ trở thành những người chủ tuyển dụng lao động, thay vì phải chịu làm nô lệ hoặc phải sống dưới nhiều hình thức vô nhân đạo khác của Libya" ĐGM Bagobiri nói.

"Chính phủ Nigeria nên tạo ra điều kiện để cho người dân nhận ra rằng họ có nhiều triển vọng ‘sống được’ ở Nigeria hơn là ở châu Âu và những nơi khác", Ngài nói thêm. "Với rất nhiều tài nguyên và các nguồn lực hiện có ở đất nước này, người Nigeria không cần phải làm ăn mày hoặc phải quyết định đi tha phương cầu thực để tìm những đồng cỏ xanh khó nắm bắt", ĐGM Bagobiri nhấn mạnh như thế.

Nigeria là một quốc gia có nhiều mỏ dầu, sẵn có đất canh tác và nhiều tài nguyên và khoáng sản chưa được khai thác. Nhưng chỉ số tham nhũng do ủy ban minh bạch Quốc tế cho thấy Nigeria đứng thứ 136 trên 176 nước cuả thế giới*, là một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Tham nhũng cản trở phát triển kinh tế, gây thất vọng cho những người trẻ tuổi và họ cố gắng chạy ra nước ngoài, nhưng thường kết thúc bị xa vào cạm bẫy của những kẻ buôn bán người.

Note * Trong năm 2017, VN có điểm là 33/100 và đứng hạng 113/176 trong Chỉ Số Tham Nhũng.