VATICAN: ĐHY Jean Louis Tauran, Chủ tịch Hội Đồng Toà Thánh đối thoại liên tôn, khích lệ các Giám Mục vùng Trung Phi châu tiến bước trong nỗ lực đối thoại đại kết, liên tôn và liên văn hóa để mưu ích cho các Giáo Hội trong vùng.

ĐHY đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp gửi các Giám Mục 6 nước vùng Trung Phi châu nhóm đại hội khoáng đại tại Yaounde, thủ đô Camerun trong các ngày 8-12 tháng 7. Liên HĐGM vùng này bao gồm 6 nước Ciad, Camerun, Cộng hòa Trung Phi, Guinea Equatoriale, Gabon và Cộng hoà Congo, viết tắt là ACERAC. Tham dự đại hội cũng có ĐTGM Miguel Angel Ayuso Guixot, Thư ký Hội Đồng. Trong sứ điệp ĐHY Tauran nhận định rằng vùng Trung Phi châu không thiếu các vấn đề phát xuất từ các chủ trương bạo lực gia tăng. Chẳng hạn tổ chức Boko Haram tiếp tục gieo chết chóc không chỉ tại Nigeria mà nhất là tại Ciad và miền bắc Camerun, nơi có đa số dân theo Hồi giáo. Ngoài ra sự bất ổn chính trị cũng ảnh hưởng trên nền kinh tế và cuộc sống của dân chúng. Tại Gabon và Cộng hoà Trung Phi cần cải thiện các tương quan giữa tín hữu Công Giáo và các Giáo Hội Kitô khác, và việc đối thoại với các tôn giáo cổ truyền phi châu.

Chính trong bối cảnh khó khăn phức tạp của vùng này các kitô hữu có trách nhiệm đặc biệt duy trì niềm hy vọng và giúp đỡ các anh chị em khác trong việc tìm kiếm các lý do sống đích thực và khả tín, làm sao để tin tưởng đương đầu với tương lai. Ngoài ra họ cũng có nhiệm vụ nhắc nhớ các giá trị nền tảng gắn liền với nhân phẩm của mọi người, và không mệt mỏi loan báo ý muốn của Thiên Chúa quy tụ mọi người thành một gia đình duy nhất, và thừa nhận nhau như anh chị em.

** ĐHY Tauran cũng mời gọi các Giám Mục toàn vùng Trung phi châu can đảm tiếp tục tranh đấu cho sự phát triển con người toàn diện, thăng tiến công lý và hoà bình giữa công dân các nước trong vùng. Vì mỗi người đều là thành phần của gia đình nhân loại và chia sẻ niềm hy vọng vào môt tương lai tốt đẹp hơn. Chính viễn tượng này khiến cho mọi người sống trong sự hiệp nhất, tôn trọng các khác biệt, tiếp đón và hiếu hoà với nhau, thăng tiến việc chia sẻ tài nguyên, của cải, đất đai, cùng nhau làm việc để cứu vãn ngôi nhà chung. Để được như thế cần khước từ nền văn hoá loại bỏ để bước sang nền văn hoá gặp gỡ, từ thái độ nghi ngờ sang thái độ tin tưởng, như ĐTC Phanxicô thường nhắc nhở.

Sau cùng sứ điệp của ĐHY Tauran mời gọi tín hữu Công Giáo toàn vùng Trung Phi châu cộng tác với nhau cho một thế giới tốt lành hơn, chung sức với mọi người thiện chí trong tinh thần sẵn sàng, tin tưởng, vượt thắng các hàng rào của thành kiến và sợ hãi các khác biệt. Để được như vậy cần khích lệ các giới chức chính quyền can đảm đương đầu với các mất quân bình xã hội kinh tế, tạo ra các điều kiện thuận lợi cho cuộc sống cũng như việc phát triển kinh tế và công ăn việc làm ổn định cho dân. Tuy nhiên, không thể thực hiện mọi điều đó, nếu không lo lắng đào tạo con người và cộng đoàn có khả năng xây dựng một xã hội hoà bình, công bằng huynh đệ, dân chủ và tiến bộ hơn (REI 7-7-2017)