Xứ Sénégal Phi châu có một loại trường đạo Hồi giáo gọi là Daara, giống như một trường nội trú chuyên dạy kinh Koran vậy. Các cha mẹ hồi giáo từ các xứ láng giềng như Gambia, Mali và Guinea Bissau thường cho con em, tuổi từ 3 cho đến 15 đi tu học tại đây.

Trè em theo học ở̉ một trường Daara thì được gọi là Talibe, là Đệ Tử, và người giáo viên dạy đạo cho chúng được gọi là Marabut, là Sư Phụ.

Nhưng một số Sư Phụ, thay vì dạy đệ tử về kinh Koran, đã lạm dụng chúng bằng cách bắt đi ăn xin ngoài đường phố. Theo nhiều điều tra từ các tổ chức Phi Chinh Phủ (NGO), sự lạm dụng này đã đưa nhiều đệ tử vào nguy cơ bệnh tật, thương tích, tử vong, lao lực và bị lạm dụng tình dục.

Theo thống kê mới đây được Agenzia Fides tường thuật lại thì hiện nay có khoảng 50.000 đệ tử ăn xin trên đường phố. Những nghiên cứu cho biết mỗi đứa phải đi xin khoảng gần 8 giờ một ngày. Nhiều Sư Phụ Marabut còn đặt chỉ tiêu là mỗi đứa phải mang về bao nhiêu tiền, thường là quá sức cuả chúng, một số Sư Phụ khác lại đặt thêm tiêu chuẩn về thực phẩm như phải xin bao nhiêu gạo hoặc đường.

Nhiều đứa trẻ đã tìm cách trốn ra khỏi thảm cảnh này, nhưng đó chỉ là những cố gắng vô vọng vì hoàn cảnh xa nhà và sự thờ ơ cuả xã hội hồi giáo. Sénégal đã ra một đạo luật và nhiều lần công bố các biện pháp mạnh mẽ để kết thúc việc ăn xin, tuy nhiên đó chỉ là những lý thuyết xuông, trên thực tế đã không được thi hành.