Thánh Lễ Thêm Sức Tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

(Portland-Oregon) Chúa Nhật ngày 21 tháng 5 năm 2017, vào lúc 3:30 chiều Đức Giám Mục Peter Smith Tổng Giám Mục Phó Giáo Phận Portland đã đến giáo xứ Đức Mẹ La vang để cử hành thánh lễ và ban Phép Thêm Sức cho 98 em học sinh thuộc trường Giáo Lý & Việt Ngữ La Vang.

Xem Hình

Cùng đổng tế với Đức Giám Mục có quý cha chánh xứ Đa Minh Phạm Tĩnh, quy cha phụ tá Nguyễn Văn Minh,linh mục Nguyễn Văn Vinh, linh mục Trần Đạt thuộc Dòng Tên, và 2 Thầy Phó Tế Nguyễn Châu, Nguyễn Nam Tiến.

Hôm nay Chúa Nhật thứ 6 Mùa Phục Sinh, Chúa Giêsu nài xin Chúa Cha, xin Ngài ban cho chúng ta một Đấng Phù Trợ khác, để Người ở với chúng ta luôn mãi. Chính Chúa Giêsu cũng cho chúng ta biết rằng: Để yêu mến Chúa và tuân giữ Lời Chúa, chúng ta cần sự hướng dẫn chủa Thần Chân Lý. Người chính là ngôi sao dẫn đường đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, và từ Chúa Giêsu đến với Chúa Cha.

Trong tâm tình tạ ơn và nguyện cầu, chúng ta cùng khấn xin Chúa Thánh Thần ngự đến canh tân và đồi mới đời sống của mỗi người chúng ta, nhất là các em được nhận lãnh Bí tích Thêm Sức hôm nay được 7 Ơn Chúa Thánh Thần trợ lực hầu sống mạnh mẽ và can trường hơn trong việc giữ đạo, biết kính Chúa, yêu người và siêng năng làm việc tông đồ hơn.

Cộng đoàn dân Chúa cùng đứng lên và cất cao lời ca nhập lễ để đón vị chủ tế, quý linh mục đồng tế và các em chịu Phép Thêm Sức từ từ tiến về Cung Thánh.

Xin Thánh Thần Chúa xuống chan hoà khắp vũ trụ

Người nắm giữ mọi sự và thông suốt mọi lời

Xin Thánh Thấn Chúa xuống đầy tràn hồn tín hữu

Nhóm lữa tình yêu Chúa trong lòng hết mọi người

Sau bài Tin Mừng , linh mục chánh xứ Phạm Tĩnh đã trình diện lên Đức TGM 98 em xin nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức, các em này đã được hướng dẫn đầy đủ về giáo lý Công Giáo trong suốt 11 năm qua tại Trường GL&VN La Vang, và giờ đây sẳn sàng nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức.

Vị Chủ Tế đã đặt tay trên đầu và xức dầu lên trán cho các em , trong khi mọi người hợp với ca đoàn Thánh Linh hát kinh xin Ơn Chúa Thánh Thần:

Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, và từ trời cao xin tỏ ánh quang minh.

Lạy Cha kẻ cơ bần xin ngài ngự đến soi sang là Đấng Khấng ban ân huệ cho chúng con

Trong phần giảng huấn Đức Giám Mục đã trắc nghiệm các em về một số giáo lý mà các em đã học hỏi trong những năm qua, đồng thời Ngài cũng nhấn mạnh đến Ơn Chúa Thánh Thần mà chốc lát đây các em sẽ được nhận lãnh.

Ơn Chúa Thánh Thần hôm nay sẽ dồi dào sung mãn hơn là trong ngày chịu phép Thanh Tẩy, bởi vì các em trưỡng thành và khôn lớn hơn nên cần nhiều Ơn Chúa Thánh Thần nhất là ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn biết lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông minh, ơn đạo đức, và ơn kính sợ Thiên Chúa.

Ơn Chúa Thánh Thần như là một hồng ân, một món quà mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta, tuy nhiên qua sự cãm nhận của mỗi cá nhân biết sống thế nào để Ơn Chúa tác động trong con người chúng ta.

Sau phần kết lễ , đại diện các em đã ngỏ lời cám ơn Đức GM. Quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, quy thầy cô, quý cha mẹ sinh thành cũng như đỡ đầu, đã hướng dẫn, nâng đỡ và dạy dỗ cũng như cầu nguyện cho các em được nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức hôm nay.

Nguyện xin bình an của Chúa Thánh Thần ở mãi với các em và với mọi người chúng ta .

Phan Hoàng Phú Quý